Opinie RIO Opole

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-03 09:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-15 10:00Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 43/2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: RIO
Data wytworzenia informacji: 2013-02-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-14 12:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-14 12:27Aktualizacja dokonana przez: RIO

Uchwała nr 44/2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: RIO
Data wytworzenia informacji: 2013-02-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-14 12:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-14 12:29Aktualizacja dokonana przez: RIO

Uchwała 476/2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-10
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-10 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-10 10:03Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała 477/2013

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-10
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-10 10:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-10 10:04Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała 23/2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-29
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-29 09:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-29 09:06Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała 24/2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-01-29
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-29 09:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-29 09:09Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr 570/2016 ws opinii o przedłozonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Salecki Sebastian
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-15 09:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-15 09:52Aktualizacja dokonana przez: Salecki Sebastian

Uchwałą Nr 621/2016 ws opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Otmuchów na 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Salecki Sebastian
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-15 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-15 10:02Aktualizacja dokonana przez: Salecki Sebastian

Uchwałą Nr 622/2016 ws opinii o mozliwości sfinansowania deficytu w budzecie na 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Salecki Sebastian
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-15 10:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-15 10:03Aktualizacja dokonana przez: Salecki Sebastian

Uchwała Nr 72/2017 ws opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Otmuchów na 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Salecki
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-01 08:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-01 09:19Aktualizacja dokonana przez: S. Salecki

Uchwała nr 35/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 stycznia 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Salecki
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-01 09:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-01 09:23Aktualizacja dokonana przez: S. Salecki