2015

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości, informację, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 18.09.2015 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie, działającego poprzez pełnomocnika Pana Tomasza Łęskiego - Dyrektora Biura Inżynierskiego BITL, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 25, przekazany do rozpatrzenia tut. Organowi w dniu 13.10.2015 r. postanowieniem nr ZW-7107-209/15 z dnia 08.10.2015 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (daty uzupełnień: 12.11.2015 r. i 26.11.2015 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie:  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, polegającego na przejściu mostem nad rzeką Widna w jej km 7+248 w ciągu drogi powiatowej 1637 O w km drogi 3+450 w miejscowości Kałków...

OŚR.6341.71.2015.AW                                                                                                            Opole,  dnia 26.11.2015 r.

 

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013.267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015. 469 z późniejszymi zmianami)            

podaję do publicznej wiadomości,

informację, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 18.09.2015 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie, działającego poprzez pełnomocnika Pana Tomasza Łęskiego - Dyrektora Biura Inżynierskiego BITL, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Pułaskiego 25, przekazany do rozpatrzenia tut. Organowi w dniu 13.10.2015 r. postanowieniem nr ZW-7107-209/15 z dnia 08.10.2015 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (daty uzupełnień: 12.11.2015 r. i 26.11.2015 r.),  zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

 

 

 

Jednocześnie informuję, że:

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-11-30 21:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-30 21:42Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek