Burmistrza 2016

Burmistrz Otmuchowa publikuje ogłoszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o wstępnym naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Otmuchów w 2016 roku.

O  G   Ł  O   S   Z   E   N   I  E

 

o wstępnym naborze wniosków o dofinansowanie  przedsięwzięć związanych                  z usuwaniem  wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących               się na terenie Gminy Otmuchów w 2016 roku.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  ogłosił VII konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych                            z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest                               na terenie województwa opolskiego. W ramach ww. konkursu  Gmina Otmuchów ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych                   z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

Gmina Otmuchów planuje wystąpić  do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie zadania pod nazwą :

„Usuwanie  wyrobów azbestowych z terenu Gminy Otmuchów VII nabór”

w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują  na swoich  nieruchomościach  wyroby  zawierające azbest i są ujęci                     w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów opracowanej przez  Gminę Otmuchów. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie są wydatki  związane z demontażem, transportem, zbieraniem                       i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 95% całości tych kosztów (w tym: 50 % ze środków NFOŚiGW               w Warszawie, 35 % ze środków WFOŚiGW w Opolu, 5% ze środków Starostwa Powiatowego w Nysie, 5% z budżetu Gminy Otmuchów i 5% wkład własny wnioskodawcy).

W związku z powyższym ogłaszamy wstępny nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wyroby zawierające azbest, a zamierzają  je usunąć   w 2016 r.

Wnioski, są dostępne na stronie internetowej Gminy Otmuchów www.otmuchhow.p.  należy składać w terminie do dnia 16 marca 2016r.                   w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie p. nr 15.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Pełną informację można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego                             w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 p. nr 15 lub pod  tel.  077/4315017 wew. 46.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: A. Banasiak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-03 14:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-03 14:28Aktualizacja dokonana przez: A. Banasiak