Burmistrza 2016

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr nr 1/16 z dnia 28 stycznia 2016r. (znak sprawy: MK.6733.15.2015)

Otmuchów, dnia 08 kwietnia 2016r.

MK.6733.02.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr nr 1/16 z dnia 28 stycznia 2016r. (znak sprawy: MK.6733.15.2015)

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 t.j.)

zawiadamiam,

że na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Jerzy Romanowski reprezentujący firmę: Zakład Projektowo – Usługowy „PROERG” z siedzibą w Nysie, ul. Fałata 6a, wydana została decyzja nr 3/16 o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynków jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 334/7, 334/10, 421/3, 422 w zakresie korekty załącznika graficznego związanego ze zmiana trasy projektowanej linii kablowej.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-11 14:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-11 14:42Aktualizacja dokonana przez: B. Zając