Burmistrza 2016

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Śliwicach na działkach nr 22/11, 270.

Otmuchów, dnia 16 września 2016r.

MK.6733.23.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 14 września 2016r. zostało wszczęte, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Zabrzu z siedz. ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Maciej Wyszyński, reprezentujący firmę PROJEKT Maciej Wyszyński z siedz.  z siedzibą w Niwnicy 67A, 48-321 Niwnica, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Śliwicach na działkach nr 22/11, 270.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-19 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-19 13:23Aktualizacja dokonana przez: B. Zając