Burmistrza 2016

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej osobie fizycznej wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia Na podstawie art. 363 ust. 1 i art. 362 ust. 2a ustawy z dnia Prawo Ochrony Środowiska (j.t. Dz. U. z 2016r. Nr 199, poz. 672) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) - z a w i a d a m i a m, że z urzędu zostało wszczęte w dniu 20.09.2016r postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej Panu Marianowi Cichewicz zam. Wójcice 2, 48-385 Otmuchów, prowadzącego hodowlę trzody chlewnej m-ci Zwierzyniec (przysiółek wsi Wierzbno) w ilości do 40 DJP w obiekcie inwentarskim, położonym na działce nr 3/1, obręb Wierzbno, wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia albo przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

Otmuchów, dnia  20.09.2016r.

MK.6220. 13.1. 2016                                                    

                            

 

                                               

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej osobie fizycznej wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia 

 

            Na podstawie art. 363 ust. 1 i art. 362 ust. 2a ustawy z dnia  Prawo Ochrony Środowiska (j.t. Dz. U. z 2016r.  Nr 199, poz. 672) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) -  z a w i a d a m i a m,  że  z urzędu zostało wszczęte w dniu 20.09.2016r postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej Panu Marianowi Cichewicz zam. Wójcice 2, 48-385 Otmuchów, prowadzącego hodowlę trzody chlewnej m-ci Zwierzyniec (przysiółek wsi Wierzbno) w ilości do 40 DJP w obiekcie inwentarskim, położonym na działce nr 3/1, obręb Wierzbno, wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia albo przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14-tu dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie - Wydział  Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego -  pokój nr 5 (parter).

 

 

Otrzymują:

1)       Pan Marian Cichewicz

2)       Sołtys wsi Pierzchała Mieczysław

3)       Starostwo Powiatowe w Nysie

4)       Radna RM p. - M. Nawalaniec

5)       Bronisław Szelwicki zam. Zwierzyniec

6)       Tarasek  Wanda zam. Zwierzyniec

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Autor: J. Mazek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-23 10:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-23 11:02Aktualizacja dokonana przez: J. Mazek