Rozstrzygnięcia 2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

                                                                                                                                                   05 listopad 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa:         Gmina Otmuchów    Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie zlecenia    Anna Fugel
Adres:           ul. Zamkowa 6    Kod pocztowy     48-385
Miejscowość :     Otmuchów    Województwo     opolskie
Telefon
    077 4315017    Faks    077 4315016


TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


NAZWA ZAMÓWIENIA:   Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:               
Nazwa wykonawcy          Zakład Reklamowy Znaki pl
48-385 Otmuchów, ul. Nyska 22
Telefon
    77 4315577    Faks    774315577

Uzasadnienie  wyboru oferty: W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęła jedna oferta, która spełnia nasze wymagania pod względem cenowym

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty:


Wykonawca
    
Oferta

    Proponowana cena brutto - 252,15 PLN
Zakład Reklamowy Znaki pl
48-385 Otmuchów, ul. Nyska 22    Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :
Wykonawca    Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty
x    xWykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :
Wykonawca    Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy
x    x


. Jan Woźniak

Autor: Fugiel Anna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-05 13:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-05 13:42Aktualizacja dokonana przez: Fugiel Anna