Rozstrzygnięcia 2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/2015                                                            16 marca 2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Wiesław Mazek

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

77 4315017

Faks

77 4315016

 

rodzaj  zamówienia:  roboty budowlane   dostawy   usługi       Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Liceum  w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano, nr części:           

 

Część 2

 1. Jolanta Baran ul. Sienkiewicza 4/6 48-385 Otmuchów

Część 5

 1. Joanna Stępkowska ul. K. Odnowiciela 6  48-385 Otmuchów

Część 8

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 13

 1. Jolanta Baran ul. Sienkiewicza 4/6 48-385 Otmuchów

Część 14

 1. Ewa Wąsowicz ul. Piastowska 3 48-385 Otmuchów

Część 15

 1. Ewa Wąsowicz ul. Piastowska 3 48-385 Otmuchów

Część 17

 1. Krystyna Jowsa ul. Mickiewicza 24 48-385 Otmuchów

Część 22

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 23

 1. Marzena Zychowicz ul. Piastowska 18  48-385 Otmuchów

Część 24

 1. Renata Kowalska ul. Nyska 4/5 48-385 Otmuchów

Część 25

 1. Ewa Stępkowska ul. Grunwaldzka 6 48-385 Otmuchów

Część 26

 1. Bronisława Kozubek-Trela ul. Konopnickiej 26/2 48-385 Otmuchów

Część 27

 1. Bronisława Kozubek-Trela ul. Konopnickiej 26/2 48-385 Otmuchów

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).

 

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publ. może być zawarta – 2015-03-16

 

 

. Jan Woźniak

 

Autor: Zielińska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-16
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-16 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-16 13:09Aktualizacja dokonana przez: Zielińska J.