2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na : Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie- etap III i IV” w ramach II naboru wniosków dla działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Konkurs nr: POIiŚ.2.3/2/2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: K. Wicher
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-06 12:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-06 12:10Aktualizacja dokonana przez: K. Wicher