2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadnia: „Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na działce 287 w miejscowości Wójcice” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: K. Wicher
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-06 14:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-06 14:21Aktualizacja dokonana przez: K. Wicher