2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot: opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2022” dla Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-22 13:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-22 14:00Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

Burmistrz Paczkowa w imieniu Gmin Paczków i Otmuchów zaprasza do składnia ofert na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu, który Gminy zamierzają realizować w partnerstwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Działanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych. Pełny tekst ogłoszenia zawarty jest w poniższym zalaczniku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-07 14:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-07 14:19Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia publicznegoo wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot: opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022" dla Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-13 14:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-13 14:09Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

Zaproszenie do złożenia ofertyw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot: opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022" dla Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-13 14:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-13 14:18Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: opracowanie „Lokalnego Programu rewitalizacji na lata 2016-2022” dla Gminy Otmuchów Zawiadamiam, że w wyniku oceny ofert przedłożonych w ramach odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert zamieszczone na stronie http://www.otmuchow.pl oraz http://otmuchow.probip.pl w dniu 13.04.2016r., do realizacji zamówienia wybrano firmę Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c., ul. Jedności Narodowej 45 b, 50-260 Wrocław. Warunki ofertowe zaproponowane przez oferenta Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c., ul. Jedności Narodowej 45 b, 50-260 Wrocław uzyskały największą ilość punktów w ocenie łącznej (pełny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w załączeniu).

Otmuchów, dnia 26.04.2016r.

RP.042.8.20.2016

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

dot: opracowanie „Lokalnego Programu rewitalizacji  na lata 2016-2022” dla Gminy Otmuchów

 

Zawiadamiam, że w wyniku oceny ofert przedłożonych w  ramach odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert zamieszczone na stronie http://www.otmuchow.pl  oraz http://otmuchow.probip.pl w dniu 13.04.2016r., do realizacji zamówienia wybrano firmę Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c., ul. Jedności Narodowej 45 b, 50-260 Wrocław.

            Warunki ofertowe zaproponowane przez oferenta Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c., ul. Jedności Narodowej 45 b, 50-260 Wrocław uzyskały największą ilość punktów w ocenie łącznej (pełny protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w załączeniu).

 

Do wiadomości:

 1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn.
 2. Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c., ul. Jedności Narodowej 45 b, 50-260 Wrocław.
 3. Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań.
 4. FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A. ul. Sudolska 16, 31-422 Kraków.
 5. Doradztwo i Szkolenia SENECA Sp. z o.o., ul. Lipowa 25/5, 53-124 Wrocław.
 6. Fundacja Promocji Gmin Polskich, ul. Jaworzyńska 7/3, 00-634 Warszawa.
 7. Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna, ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław.
 8. LCE Logos Tomasz Wysocki, ul. Szkolna 59 lok.4, 05-270 Marki.
 9. Centrum Doradztwa Energetycznego, ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów.
 10. Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A., ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko Biała.
 11. Centrum  Funduszy UE Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Batorego 46/52 lok. 14, 87-100 Toruń.
 12. SkyZoom.pl Marketing&Consulting Kazimierz Szkudlarek, ul. Zdrojowa 2, 57-540 Lądek Zdrój.
 13. ART STREFA Witold Skorulski, ul. Śniadeckich 45/6, 51-604 Wrocław.
 14. ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole.
 15. “EU – CONSULT” Sp. zo.o., ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk oraz ResPublic sp. z o.o., ul. Podmiejska 5, 01-498 Warszawa.
 16. IPC Instytut Badawczy Sp. zo.o. ul. A. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław Lider Projekt Sp. zo.o. al. Marcinkowskiego 1/3, 61-745 Poznań.
 17. Biuro Projektów Rewitalizacji S.A. ul. Ks. Bpa H.  Bednorza 17, 40-384 Katowice INVESTIS  Marcin Sosnowski, 42-217 Częstochowa ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/35.
 18. IGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Barbary 21 A, 40-053 Katowice.
 19. Aa.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-27 08:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-27 08:46Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022” dla Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-29 12:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-29 12:18Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot.: opracowania „Projektu budowlanego remontu konserwatorskiego elewacji zamku biskupiego w Otmuchowie”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-11 12:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-19 11:15Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

Zaproszenie do złożenia ofertyw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: K. Wicher
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-13 11:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-13 11:30Aktualizacja dokonana przez: K. Wicher

Ogłoszenie o zmianie w treści zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: K. Wicher
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-18 08:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-18 08:56Aktualizacja dokonana przez: K. Wicher

Informacja o zmianie terminu składania ofert oraz treści Opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. „Projekt budowlany remontu konserwatorskiego elewacji zamku biskupiego w Otmuchowie”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-19 11:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-19 11:35Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: K. Wicher
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-31 16:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-31 16:10Aktualizacja dokonana przez: K. Wicher

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Opracowanie „Projektu budowlanego remontu konserwatorskiego elewacji zamku biskupiego w Otmuchowie”.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-06 10:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-06 10:54Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na : Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie- etap III i IV” w ramach II naboru wniosków dla działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Konkurs nr: POIiŚ.2.3/2/2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: K. Wicher
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-06 12:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-06 12:10Aktualizacja dokonana przez: K. Wicher

Burmistrz Otmuchowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pn.:„ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otmuchów - VII nabór”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: I. Dychtoń
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-13 13:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-13 13:51Aktualizacja dokonana przez: I. Dychtoń

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie- etap III i IV” w ramach II naboru wniosków dla działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Konkurs nr: POIiŚ.2.3/2/2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: K. Wicher
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-16 09:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-16 09:34Aktualizacja dokonana przez: K. Wicher

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sarnowice gm. Otmuchów.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: K. Wicher
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-28 07:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-28 07:34Aktualizacja dokonana przez: K. Wicher

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadnia: „Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na działce 287 w miejscowości Wójcice” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: K. Wicher
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-06 14:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-06 14:21Aktualizacja dokonana przez: K. Wicher

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadnia: „Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106905 O oraz drogi wewnętrznej na działkach 83 i 133 w miejscowości Lubiatów” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: K. Wicher
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-06 14:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-06 14:24Aktualizacja dokonana przez: K. Wicher

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sarnowice gm. Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: K. Wicher
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-07 11:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-07 11:10Aktualizacja dokonana przez: K. Wicher

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot.: Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo – wykonawczych termomodernizacji budynków oświatowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-08 10:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-08 10:07Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie „Audytów energetycznych i dokumentacji projektowo – wykonawczych termomodernizacji budynków oświatowych”.

                                                                                                                                              21 lipca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Monika Kowalska

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

77 4315017

Faks

77 4315016

 

Tryb udzielenia zamówienia:  Zaproszenie do składania ofert

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie „Audytów energetycznych i dokumentacji projektowo – wykonawczych termomodernizacji budynków oświatowych”.

 

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:                      

Nazwa wykonawcy     

COREMATIC Jarosław Pierzchawka

Telefon

503171285

Faks

32 7505268

Uzasadnienie  wyboru oferty:

Warunki ofertowe zaproponowane przez firmę COREMATIC Jarosław Pierzchawka, ul. Lipowa 12,                    44-100 Gliwice spełniają warunki udziału w postępowaniu a oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty:

Nazwa oferenta

Liczba punktów
w kryterium cena

Liczba punktów
w kryterium doświadczenie

Suma punktów

Pracownia Audytorska Sp. z o.o.

ul. Żabia 34

27-400 Ostrowiec Św.

33,52

30

63,52

NEON Wojciech Norberciak

ul. Bór 180

42-202 Częstochowa

30,78

40

70,78

Pracownia Architektoniczna Exigo Marek Kozieł

ul. Kołłątaja 26/9

24-100 Puławy

47,95

0

47,95

PRO-POMIAR s.c.

ul. Legionów 59

42-200 Częstochowa

31,44

40

71,44

COREMATIC

Jarosław Pierzchawka

ul. Lipowa 12

44-100 Gliwice

56,52

30

86,52

Termoexpert SA

ul. Broniewskiego 15

47-225 Kędzierzyn- Koźle

18,29

40

58,29

wigraf architecture

Włodzimierz Wicher

ul. Daszyńskiego 5/1

48-370 Paczków

60

0

60

P.U.P. „UTEX” Sp. z o.o.

ul. Strzeleckiego 27

44-105 Gliwice

27,20

40

67,20

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE „VANELLUS”

ul. Kazimierza Wlk. 29A

50-077 Wrocław

29,02

10

39,02

PROJECT AND DESIGN Sp. z o.o.

ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego7/26

05-500 Piaseczno

40,94

0

40,94

TWOJE ZACISZE 2

Agata Krzyżowska – Skiba

ul. ks. Józefa Ochodka 22

43-430 Skoczów

44,05

40

84,05

Tomasz Śliwiński

EFEKTYWNIEJ

ul. Okrężna 25

53-008 Wrocław

42,87

40

82,87

 

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

INSTAL-TECH

MARCIN MARZEC

UL. NOWOHUCKA 92a/15

30-728 KRAKÓW

Nie spełnił warunków udziału

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

x

x

. Jan Woźniak

Autor: Kowalska Monika
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-22 13:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-22 13:32Aktualizacja dokonana przez: Kowalska Monika

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot.: opracowania „Dokumentacji projektowej przebudowy dróg z podziałem na etapy: a. Etap I: ulica Krakowska (na odcinku od ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. b. Etap II: Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej i Mickiewicza (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia), ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-08-23 13:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-23 16:59Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Opracowanie „Dokumentacji projektowej przebudowy dróg z podziałem na etapy: Etap I: ulica Krakowska (na odcinku od ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Etap II: Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej i Mickiewicza (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia), ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-02 09:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-02 09:12Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot: wykonanie broszury informacyjnej w ramach zadania „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022” dla Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-13 12:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-13 12:44Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie broszury informacyjnej w ramach zadania „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022” dla Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-23 10:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-23 10:59Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

Zapytanie ofertowe Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 tys. euro. Dotyczy zamówienia dostawy 16 przezroczystych urn wyborczych wraz z pokrowcami , w pudłach umożliwiających transport i przechowywanie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-27 10:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-27 10:46Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM na dostawę przezroczystych urn wyborczych wraz z pokrowcami, w pudłach umożliwiających transport i przechowywanie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-10-05 12:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-05 12:55Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot.: usługa biegłego rewidenta w ramach zadania „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022” dla Gminy Otmuchów.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-10-12 13:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-12 13:18Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Usługa biegłego rewidenta w ramach zadania „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022” dla Gminy Otmuchów.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-10-24 14:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-24 14:54Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska