Rozstrzygnięcia 2014

I N F O R M A C J A O WYNIKU I PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.s p r z e d a ż działki nr 1270, obszaru 0,4770 ha, położonej w Otmuchowie

I N F O R M A C J A  O   WYNIKU

I  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO.

 

W  dniu  14 lutego 2014 roku w  Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie


 ul. Zamkowa nr 6, przeprowadzono  przetarg ustny nieograniczony  na

s p r z e d a ż   działki nr 1270, obszaru 0,4770 ha, położonej

w Otmuchowie, przeznaczonej do użytkowania rolniczego dla której

prowadzona jest przez Sąd

 

Rejonowy w Nysie  księga wieczysta OP1N/00052055/3

 

 

 

 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

 

Cena wywoławcza  nieruchomości – netto  17 000,00 zł.

 

Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu 17 200,00  zł

 

Nabywca nieruchomości –  Pan Szymczak Tadeusz zam. Wrocław.

 

 

 

Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2014-02-18
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-02-18 10:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-18 10:47Aktualizacja dokonana przez: Lato S.