Smorządowe 2014

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA z dnia 1 września 2014 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych, lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-02 10:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-07 11:09Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Otmuchów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Zarządzenie Nr 96/2014

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 27 sierpnia  2014 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Otmuchów miejsc przeznaczonych

na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządzam co następuje :

 

§ 1.

            Wyznaczam na obszarze gminy Otmuchów miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. Wykaz miejsc wyszczególniony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.

Umieszczone plakaty wyborcze właściwe komitety wyborcze obowiązane są usunąć    w terminie 30 dni po dniu wyborów.

 

§ 3.

        

 

Zarządzenie wraz z załącznikiem o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz na stronach internetowych otmuchow.probip.pl i w Serwisie miejskim Gmina Otmuchów www.otmuchow.pl

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

                                       Załącznik   

                                                         do Zarządzenia nr 96/2014

                           Burmistrza Otmuchowa

                                                                                                                                                                        z dnia 27.08.2014 roku.

 

Wykaz miejsc na obszarze Gminy Otmuchów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Miasto Otmuchów

 

  1. 1.      Słupy ogłoszeniowe przy ulicy:

1)      Mickiewicza;

2)      Rynek – Roosvelta;

3)      Nyska – Roosvelta;

4)      Krakowska;

5)      Krakowska – Ogrodowa.

 

  1. 2.      Place – skwery przy ulicy:

  1)   Rynek między fontanną a skwerem obok schodów;

  2)   Mickiewicza w sąsiedztwie  bloku 1-9 - skwer

  3)   Łokietka w sąsiedztwie przedszkola przy parkingu

  4)   Krakowska przy murze obronnym – skwer;

  5)   Krakowska naprzeciw przychodni „Omega” – skwer;

  6)   Krakowska obok „Kolorowej” – skwer;

  7)   Plac Dzierżonia – skwer.

 

      Sołectwa w Gminie Otmuchów

 

  1. 1.    Tablice informacyjne ustawione w następujących sołectwach:

Broniszowice, Buków, Goraszowice, Grądy, Janowa, Jarnołtów, Jodłów, Jasienica Górna, Kałków, Kijów, Kwiatków, Lasowice, Ligota Wielka, Lubiatów, Łąka, Maciejowice, Malerzowie Małe, Meszno, Nadziejów, Nieradowice, Piotrowice Nyskie, Ratnowice, Rysiowice, Sarnowice,  Siedlec, Starowice, Suszkowice, Śliwice, Ulanowice, Wierzbno, Wójcice , Zwanowice .

 

2. Place w następujących sołectwach:

            1)   Broniszowice obok świetlicy;

            2)   Buków obok starej świetlicy;

            3)   Goraszowice obok świetlicy;

            4)   Grądy obok sklepu;

            5)   Janowa na łuku w kierunku kościoła;

            6)   Jarnołtów obok przystanku PKS;

            7)   Jodłów obok przystanku PKS;

            8)   Jasienica Górna obok boiska LZS;

            9)   Kałków obok Domu Kultury;

           10)  Kijów obok świetlicy;

           11)  Kwiatków obok świetlicy;

           12)  Lasowice obok świetlicy;

           13)  Ligota Wielka obok remizy OSP;

           14)  Lubiatów obok przystanku PKS;

           15)  Łąka obok sklepów;

           16)  Maciejowice obok boiska LZS;

           17)  Malerzowice Małe obok sklepu;

           18)  Meszno obok baru;

           19)  Nadziejów obok przystanku PKS;

           20)  Nieradowice obok zamku;

           21)  Piotrowice Nyskie obok świetlicy;

           22)  Ratnowice obok placu zabaw;

           23)  Rysiowice obok świetlicy;

           24)  Sarnowice obok przystanku PKS;

           25)  Siedlec obok przystanku PKS we wsi;

           26)  Starowice obok świetlicy;

           27)  Suszkowice obok świetlicy;

           28)  Śliwice obok świetlicy;

           29)  Ulanowice obok remizy OSP;

           30)  Wierzbno obok sali gimnastycznej;

           31)  Wójcice obok sali gimnastycznej;

           32)  Zwanowice obok świetlicy.

Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-08-29 14:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-29 14:37Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 27 sierpnia 2014 r

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Opolu II

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

 

I. Stosownie do treści § 8 pkt 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2014 r., poz.185), w związku z pismem  Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r., sygnatura ZPOW-703-205/14,  informuję, co następuje:

 

zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców oraz komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej, zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych, niepodlegające zgłoszeniu do Państwowej Komisji Wyborczej, będą przyjmowane przez właściwego miejscowo komisarza wyborczego do dnia 8 września 2014 r. (poniedziałek) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu,
ul. Piastowska 14, pok. 120. Zawiadomienia należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30 oraz w sobotę 6 września 2014 r.
w godzinach od 9:00 do 13:00.
Formularze dla komitetów wyborczych ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą dostępne są na stronie internetowej:
www.pkw.gov.pl.

 

II. Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), stosownie do treści § 8 pkt 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych, w związku z pismem  Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r., sygnatura ZPOW-703-205/14, podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w poszczególnych gminach województwa opolskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

 

Lp.

Gmina

Liczba mieszkańców

Lp.

Gmina

Liczba mieszkańców

1

Baborów

6245

19

Lubrza

4383

2

Biała

10764

20

Łambinowice

7652

3

Bierawa

7510

21

Nysa

57268

4

Branice

6814

22

Otmuchów

13993

5

Cisek

5697

23

Paczków

13068

6

Głogówek

13462

24

Pakosławice

3708

7

Głubczyce

22770

25

Pawłowiczki

7743

8

Głuchołazy

24726

26

Polska Cerekiew

4241

9

Gogolin

12183

27

Prudnik

27350

10

Izbicko

5380

28

Reńska Wieś

8105

11

Jemielnica

7177

29

Skoroszyce

6408

12

Kamiennik

3614

30

Strzelce Opolskie

30289

13

Kędzierzyn-Koźle

60185

31

Strzeleczki

7389

14

Kietrz

11159

32

Ujazd

6346

15

Kolonowskie

5896

33

Walce

5623

16

Korfantów

9388

34

Zawadzkie

11712

17

Krapkowice

22810

35

Zdzieszowice

15655

18

Leśnica

7859

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

474572

 

 

Komisarz Wyborczy

w Opolu II

        /-/ Paweł MEHL

 

Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-08-29 14:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-29 14:42Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA O T M U C H O W A z dnia 1 września 2014 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-09-05 09:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-05 09:37Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

Postanowienie komisarza wyborczego w Opolu II ws powołania terytorialnych komitetów wyborczych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-09-22 14:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-22 14:16Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

Uchwała nr 1/2014 MKW ws wyboru przewodniczącego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-09-25 08:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-25 08:55Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

Uchwała nr 3/2014 MKW ws ustalenia sposobu podznia do publicznej wiadomości inf o swoim składzie o raz siedzibie i pełnionych funkcjach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-09-25 09:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-25 09:20Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

Uchwała Nr 5/2014 MKW ws ustalenia działań MKW związanych z przyjmowaniem zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz na burmistrza

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-09-25 09:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-01 10:28Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

Obwieszczenie MKW w Otmuchowie z dnia 14-10-2014 o obsadzeniu mandatu radnego Rady Miejskiej w Otmuchowie bez głosowania w okręgu nr 9

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-15 07:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-15 07:27Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

Obwieszczenie MKW w Otmuchowie z dnia 14-10-2014 o obsadzeniu mandatu radnego Rady Miejskiej w Otmuchowie bez głosowania w okręgu nr 12

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-15 07:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-15 07:28Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Otmuchowie Losowanie numerów list Komitetów Wyborczych

W załączniku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2014-10-20
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-20 15:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-20 15:32Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Komunikat Burmistrza Otmuchowa. Losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczyh

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2014-10-20
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-20 15:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-20 15:35Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała MKW w Otmuchowie z dnia 22-10-2014 ws nadania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w Gminie Otmuchów w wyborach zarzadzonych na dzień 16-11-2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-23 08:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-23 08:43Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

Uchwała MKW w Otmuchowie z dnia 22-10-2014 ws powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gm Otmuchów w wyborach zarządzonych na 16-11-2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-23 11:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-27 15:08Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

Zawiadomienie Burmistrza Otmuchowa o posiedzeniu OKW w dnia 04-11-2014

Zawiadomienie

Urzejmie informuję, że w dniu 04 listopada (wtorek) br o godz. 10.00 w Sali Rycerskiej Zamku w Otmuchowie (ul. Zmkowa 4) odbędzie się pierwsze posiedzenie wszystkich obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Otmuchów.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak

Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-27 13:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-27 13:08Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

INFORMACJA o udostępnieniu spisów wyborców

INFORMACJA

o udostępnieniu spisów wyborców

 

    Informuję mieszkańców Gminy Otmuchów, że spisy wyborców sporządzone dla potrzeb wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  miast  zarządzonych  na  dzień

16-11-2014 roku są udostępnione do wglądu w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie w pokoju nr 1 (parter) w dniach 30-10-2014r. do 04-11-2014r. w godzinach od 7:30 do godz.14:00.


Burmistrz Otmuchowa

mgr  inż. Jan Woźniak

Autor: Urzędowska Ewa
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-29 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-29 13:26Aktualizacja dokonana przez: Urzędowska Ewa

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Otmuchowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Otmuchowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-29 13:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-29 13:46Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Otmuchowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Otmuchowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-10-29 13:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-29 13:53Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU z dnia 30 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o unieważnieniu listy nr 12 Komitetu Wyborczego Wyborców Siły i Jedności w okręgu nr 5 do Sejmiku Województwa Opolskiego w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o unieważnieniu listy nr 12 Komitetu Wyborczego Wyborców Siły i Jedności w okręgu nr 5 do Sejmiku Województwa Opolskiego w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o unieważnieniu listy nr 12 Komitetu Wyborczego Wyborców Siły i Jedności w okręgu nr 5 do Sejmiku Województwa Opolskiego w wyborach zarządzonych

na 16 listopada 2014 r.

 

 

Na podstawie art. 436 § 5 w związku z art. 459 § 1 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, Dz.U. z 2012 r. poz. 849, poz.951, poz.1529, Dz.U. z 2014 r. poz.179, poz.180, poz. 1072) informuje się wyborców zamieszkałych w okręgu wyborczym nr 5, iż Wojewódzka Komisja Wyborcza uchwałą nr 16/2014 z dnia 30 października 2014 r. dokonała unieważnienia rejestracji listy nr 12 KWW Siły i Jedności w okręgu wyborczym nr 5, w związku z brakiem minimalnej wymaganej liczby kandydatów na liście.

 

 

 

Przewodniczący

Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

/-/ Tomasz Mikołajczyk

Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-14 12:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-14 12:52Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna