2012

Uchwała Nr XVIII/104/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02-16-094/11.

Uchwała Nr XVIII/104/2012

Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt.

Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

klas I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02-16-094/11.

 

 

     Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Otmuchów do realizacji projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02-16-094/11.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-05 09:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 09:21Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek