2012

Uchwała Nr XXVI/192/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2013

Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-06 14:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 14:58Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna