2013

Uchwała Nr XXXIV/264/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-14 12:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-14 12:56Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna