2016

UCHWAŁA NR XIX/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-02 15:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 15:21Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska