2016

UCHWAŁA NR XII/106/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-02 10:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 10:16Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XII/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-02 10:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 10:17Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XII/108/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. zmiany Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-02 10:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 10:19Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XII/109/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jasienica Górna na lata 2016-2022”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-02 10:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 10:20Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XII/111/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Wierzbno na lata 2009-2016”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-02 10:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 10:46Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie likwidacji Centrum Usług Hotelowo-Turystycznych „Zamek” Spółka z o.o. w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-02 10:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 10:47Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XII/113/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-02 10:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 10:48Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XII/114/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Otmuchów poprzez włączenie terenów sąsiednich sołectw: Sarnowice, Śliwice, Nieradowice, Wójcice do granic administracyjnych miasta Otmuchów i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-02 10:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 10:50Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XII/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Gminę Otmuchów prawa użytkowania wieczystego działki nr 907/5 położonej w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-02 10:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 10:51Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XII/116/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-02 10:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 10:52Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XII/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/248/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-02 10:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 10:53Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XII/118/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-02 10:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 10:54Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XII/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-02 10:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 10:56Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XII/120/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-02 10:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 10:58Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XII/121/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych z budżetu Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-02 10:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 10:59Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XII/122/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-03-02 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-02 11:00Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIII/123/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku

- Załącznik do uchwały NR XIII/123/2016 (do pobrania)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-01 20:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-05 21:46Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIII/124/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-01 20:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-01 20:12Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIII/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-01 20:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-01 20:13Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIII/126/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku

- Załącznik do uchwały NR XIII/126/2016 (do pobrania)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-01 20:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-05 21:46Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA Nr XIII/127/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Otmuchów Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

- Załącznik do uchwały NR XIII/127/2016 (do pobrania)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-01 20:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-05 21:47Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIII/128/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum prowadzonych przez Gminę Otmuchów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej i gimnazjum

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-01 20:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-01 20:16Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIII/129/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia ,,Apelu Rady Miejskiej w Otmuchowie do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło oraz Ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej w sprawie zwiększenia dotacji przedszkolnej na dzieci sześcioletnie pozostające w przedszkolu roku szkolnym 2016/2017"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-01 20:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-01 20:17Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIII/130/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-01 20:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-01 20:18Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIII/131/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-01 20:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-01 20:19Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XII132/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-01 20:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-01 20:20Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr XIII/133/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016 r. na terenie Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-01 20:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-01 20:21Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIII/134/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otmuchów na lata 2016-2032”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-04-01 20:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-01 20:22Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIV/135/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Otmuchowie do Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/17 kolejowego ruchu pasażerskiego na odcinku Kamieniec Ząbkowicki – Nysa”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-11 16:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 16:53Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIV/136/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Otmuchowie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016/17 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 (Magistrala Podsudecka) w relazcji Kudowa Zdrój – Kłodzko – Nysa – Katowice - Kraków”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-11 16:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 16:54Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIV/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Lubiatów na lata 2016-2023”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-11 16:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 16:54Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIV/138/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Meszno na lata 2016-2022”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-11 16:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 16:55Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIV/139/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Otmuchów na lata 2016-2019”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-11 16:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 16:56Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIV/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia spółki: Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. z udziałem Gminy Otmuchów i spółki Polski Solar Holding Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-11 16:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 16:57Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIV/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-11 16:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 16:58Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIV/142/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-11 16:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 16:59Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIV/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-11 16:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 17:00Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XV/144/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2015 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-20 17:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-20 17:34Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XV/145/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2015 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-20 17:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-20 17:36Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XV/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-20 17:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-20 17:38Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XV/147/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-20 17:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-20 17:40Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XV/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Piotrowice Nyskie na lata 2016-2022"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-20 17:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-20 17:43Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVI/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 18:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 18:11Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVI/150/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 18:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 18:13Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVI/151/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania tej opłaty

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 18:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 18:16Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVI/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 18:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-07 13:49Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVI/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 18:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 18:21Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVI/154/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 18:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 18:23Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVI/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usuług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 18:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 18:26Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVI/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 18:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 18:29Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVI/157/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 18:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 18:32Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 18:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 18:36Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVI/159/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 18:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 18:38Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVI/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie - etap III i IV", przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 18:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 18:43Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVI/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 18:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-13 15:09Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVI/162/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 18:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-13 11:30Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-05 18:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-05 18:47Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVII/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 września 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-13 18:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-13 18:44Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVII/165/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 września 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-13 18:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-13 18:45Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 września 2016 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-13 18:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-13 18:46Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVII/167/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci w gminnych szkołach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-13 18:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-13 18:47Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVII/168/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2016-2020"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-13 18:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-13 18:47Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVII/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-13 18:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-13 18:48Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVII/170/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sarnowice na lata 2016-2022"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-13 18:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-13 18:49Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVII/171/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-13 18:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-13 18:50Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVII/172/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługłujących radnym Rady Miejskiej w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-13 18:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-13 18:51Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVII/173/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-13 18:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-13 18:52Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVII/174/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-13 18:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-13 18:53Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVII/175/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2022

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-09-13 18:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-15 11:09Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVIII/176/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-06 16:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-06 17:01Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVIII/177/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zaliczenia ulicy Kolejowej w Otmuchowie do kategorii dróg gminnych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-06 17:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-06 17:02Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVIII/178/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-06 17:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-06 17:04Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XVIII/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-06 17:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-06 17:04Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIX/180/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-02 15:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 15:19Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIX/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-02 15:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 15:20Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIX/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-02 15:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 15:21Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIX/183/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-02 15:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 15:22Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-02 15:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 15:23Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIX/185/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-02 15:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 15:24Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIX/186/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-02 15:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 15:25Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIX/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-02 15:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 15:26Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIX/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-02 15:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 15:27Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIX/189/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-02 15:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 15:28Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XIX/190/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybiu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-02 15:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 15:29Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XX/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-12 20:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-12 20:52Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XX/192/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-12 20:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-12 20:53Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XX/193/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjecia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-12 20:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-12 20:54Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XX/194/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-12 20:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-12 20:55Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-12 20:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-12 20:56Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XX/196/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-12 20:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-12 20:57Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XX/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego nr XX/228/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu dotyczące zakazu budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 metrów od linii brzegów rzek i jezior na terenie Otmuchowsko – Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-12 20:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-12 20:58Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XX/198/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-12 20:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-12 20:59Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XXI/199/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn."Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-09 18:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 18:25Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XXI/200/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości Śliwice Gmina Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-09 18:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 18:26Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XXI/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi relacji Wierzbno-Zwierzyniec do kategorii dróg transportu rolnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-09 18:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 18:27Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XXI/202/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-09 18:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 18:27Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XXI/203/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Sołectwa Maciejowice na lata 2017 - 2022"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-09 18:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 18:28Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XXI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Wsi Wójcice na lata 2017 - 2023"

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-09 18:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 18:29Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA XXI/205/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Zespole Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-09 18:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 18:30Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA XXI/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-09 18:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 18:31Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA XXI/207/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa - OTMUCHÓW WSCHÓD

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-09 18:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 18:32Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA XXI/208/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie zmiany granicy administracyjnej Miasta Otmuchów polegającej na przyłączeniu sołectw: Sarnowice, Śliwice, Nieradowice i Wójcice do miasta Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-09 18:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 18:32Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XXI/209/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-09 18:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 18:33Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XXI/210/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-09 18:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 18:34Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XXI/211/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-09 18:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 18:34Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XXI/212/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-09 18:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 18:35Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XXI/213/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości Sarnowice Gmina Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-09 18:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 18:36Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XXI/214/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia nowego przystanku komunikacyjnego przy ulicy Krakowskiej w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-09 18:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 18:37Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR XXI/215/2016 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia nowego przystanku komunikacyjnego przy ulicy Lipowej w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-09 18:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 18:38Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska