Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2012

Zarządzenie Nr 99/2012 Burmistzra Otmuchowa z 22-08-2012 ws przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

Zarządzenie  nr 99/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 22 sierpnia 2012  roku


w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych  na terenie   miasta i  gminy  Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

     Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z póź.zm.)


zarządzam co następuje:

§ 1    
   
           Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3  lat nieruchomości wymienione w wykazie , stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .
1.Wydzierżawienie nieruchomości wymienionych w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia jednego wniosku o wydzierżawienie.
2. W przypadku wpłynięcia w okresie publikacji kolejnych wniosków wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

§ 3


           Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowa 6 .

§ 4

           Wykonanie zarządzenie powierzam  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

§ 5
    

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 892

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379753