Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2012

Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie miasta Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu

Zarządzenie  nr  29/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 12 marca 2012 roku

 

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej  na terenie  miasta    Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

 

             Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 20 r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z póź.zm.)

 

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1   

  

           Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3  lat nieruchomość wymienioną w wykazie , stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 .

 

Wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia  jednej oferty ,a w przypadku więcej wniosków  - w drodze przetargu.

 

 

§ 3.

 

Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowa 6 , a informacja o wywieszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej  i  w prasie lokalnej

 

 

          

§ 4

Wykonanie zarządzenie powierzam  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

 

§ 5

           

 

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr  29/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  12 marca  2012 roku

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres  do 3 lat

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

powierzchnia

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, cel dzierżawy

 Okres  wydzierżawienia

Forma oddania w dzierżawę

Czynsz z tytułu dzierżawy.

Termin wnoszenia opłat

 

1

 Otmuchów

dz. nr   164/3

KW nr 41089

Pow.0.4140 ha

 RIIIb-0,4140ha

 

 Teren  nie jest objęty m.p.z.p.

Pozostawia się  sposób  zagospodarowania-  grunt rolny

 

do 3 lat

 bezprzetargowo  w przypadku wpłynięcia  jednego wniosku

74,52zł  w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy dzierżawy a następne do 31 marca każdego roku

 

Liczba odsłon: 818
Autor: Wiesłąwa Kinal
Data wytworzenia informacji: 2012-03-14
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-14 13:13:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379756