Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2012

Zarządzenie nr 144/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie miasta Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

Zarządzenie  nr 144/2012

                                  Burmistrza Otmuchowa

                                      z dnia 21  listopada 2012  roku

 

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej na terenie   miasta  Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

 

     Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z póź.zm.)

 

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1   

  

           Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3  lat nieruchomość wymienioną w wykazie , stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 .

1.Wydzierżawienie nieruchomości wymienionej w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej   na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

 

§ 3

 

 

           Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowa 6 .

 

§ 4

 

           Wykonanie zarządzenie powierzam  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

 

§ 5

           

 

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Załącznik do zarządzenia nr 144/2012                               Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 listopada 2012roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

Lp

 Położenie

oznaczenie nieruchomości i powierzchnia

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, cel dzierżawy

Okres wydzierżawienia

Forma  oddania w dzierżawę

Czynsz z tytułu dzierżawy. Termin wnoszenia opłat

 

 

1

 Otmuchów

ul.  Roosevelta    dz. nr 1344/6, 1344/11

KW nr  45593

pow. 324m2

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-   ogródek warzywno-kwiatowy

do 3 lat

Bezprzetargowo w ramach kontynuacji umowy dzierżawy

38,88zł w terminie do 31 marca każdego roku

 

Liczba odsłon: 718

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379760