Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2012

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat


Zarządzenie  nr  12/2012
Burmistrza Otmuchowa
z dnia 24  stycznia 2012 roku


w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych  na terenie  miasta i gminy   Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

         Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 20 r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z póź.zm.)


zarządzam co następuje:

§ 1    
   
           Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3  lat nieruchomości wymienione w wykazie , stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .

Wydzierżawienie nieruchomości wymienionych w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia wniosku dzierżawcy lub jednej oferty ,a w przypadku więcej wniosków  - w drodze przetargu.
 

§ 3.

Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowa 6 , a informacja o wywieszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej  i  w prasie lokalnej


           
§ 4
Wykonanie zarządzenie powierzam  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

§ 5
    

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Otmuchowa

Jan Woźniak


Załącznik do zarządzenia Nr  12/2012
Burmistrza Otmuchowa
z dnia  24 stycznia 2012 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres  do 3 lat

Lp    Oznaczenie nieruchomości
powierzchnia    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, cel dzierżawy     Okres  wydzierżawienia    Forma oddania w dzierżawę    Czynsz z tytułu dzierżawy.
Termin wnoszenia opłat

1     Maciejowice
dz. nr   152/3
KW nr 47579
Pow.0.0300 ha
 RIIIb-0,0300ha
     Teren  nie jest objęty m.p.z.p.
Pozostawia się  sposób  zagospodarowania-  ogród warzywny    
do 3 lat     bezprzetargowo  w przypadku wpłynięcia  jednego wniosku    36,00zł  w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy dzierżawy a następne do 31 marca każdego roku

2     Maciejowice
Dz. nr  100/4
KW nr 25151
Pow.0,1500 ha
RIIIb-0,1500 ha     Teren  nie jest objęty m.p.z.p.
Pozostawia się  sposób  zagospodarowania-  rolny    
do 3 lat     bezprzetargowo  w przypadku wpłynięcia  jednego wniosku    30,00zł  w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy dzierżawy a następne do 31 marca każdego roku

3     Otmuchów
Dz. nr  1066/2
KW nr  OP1N/00041111/4
Pow.0,0089 ha
     Teren  nie jest objęty m.p.z.p.
Pozostawia się  sposób  zagospodarowania-   stanowiącej uzupełnienie posiadanej działki    
do 3 lat     bezprzetargowo  w przypadku wpłynięcia  jednego wniosku    17,80zł +vat  w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy dzierżawy a następne do  20-tego każdego miesiąca

4     Otmuchów
Dz. nr  1232
KW nr OP1N/00045593/4
Pow.0,1524 ha     Teren  nie jest objęty m.p.z.p.
Pozostawia się  sposób  zagospodarowania-  ogród warzywny    
do 3 lat     bezprzetargowo  w przypadku wpłynięcia  jednego wniosku    182,88zł  w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy dzierżawy a następne do 31 marca każdego roku

5     Otmuchów
Dz. nr   371
KW nr   OP1N/00041111/4
Pow.0,0012 ha
     Teren  nie jest objęty m.p.z.p.
Pozostawia się  sposób  zagospodarowania-  na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości    
do 3 lat     bezprzetargowo  w przypadku wpłynięcia  jednego wniosku    12,00zł +vat w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy dzierżawy a następne do 20-tego każdego miesiąca

6       Otmuchów
Dz. nr  370/1
KW nr  0,50913
Pow.0,0308 ha     Teren  nie jest objęty m.p.z.p.
Pozostawia się  sposób  zagospodarowania-  grunt pod kioskiem    
do 3 lat     bezprzetargowo  w przypadku wpłynięcia  jednego wniosku    677,60zł + vat w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy dzierżawy a następne do 20-tego każdego miesiąca.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiesława Kinal
Data wytworzenia informacji: 2012-01-26
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-26 10:12:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379759