Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2013

Zarządzenie nr 12/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

Zarządzenie  nr 12/2013

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 05 lutego 2013  roku

 

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych  na terenie   miasta i  gminy  Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

 

     Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z póź.zm.)

zarządzam co następuje:

 

§ 1   

Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 .

1.Wydzierżawienie nieruchomości wymienionych w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia jednego wniosku o wydzierżawienie.

2. W przypadku wpłynięcia w okresie publikacji kolejnych wniosków wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

§ 3

Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowa 6 .

 

§ 4

Wykonanie zarządzenie powierzam  Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 12/2013 Burmistrza Otmuchowa

z dnia 05 lutego 2013roku

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

Lp

 Położenie

oznaczenie nieruchomości i powierzchnia

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, cel dzierżawy

Okres wydzierżawienia

Forma  oddania w dzierżawę

Czynsz z tytułu dzierżawy. Termin wnoszenia opłat

 

 

1

 Otmuchów

ul.  Nyska

  dz. nr  297/5

KW nr  45557

pow. 294m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.p z.p. Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     ogródek warzywno-kwiatowy

do 3 lat

Bezprzetargowo w  przypadku wpłynięcia jednej oferty

35,28 zł w terminie  jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne w terminie do 31 marca każdego roku.

 2

  Łąka

Dz. nr 26

KW nr   32626

pow. 7500m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-    grunt  rolny

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy dzierżawy

150,00 zł  w terminie do 31 marca każdego roku.

3

Otmuchów

Dz.nr  159/18

Kw nr 3595

Pow.200m2

 Przedmiotowy teren objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-    grunt   na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy dzierżawy

60,00+ vat  w terminie  14 dni od daty wystawienia faktury vat 

4

  Siedlec

Dz. nr  56/5 i 57

KW nr   53945

pow. 31570m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-    grunt  rolny

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy dzierżawy

51,50 zł  w terminie do 31 marca każdego roku.

5

 Otmuchów

ul. Oś. Lata Kwiatów

dz. nr 662

KW nr OP1N/00045593/4

pow.45m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     ogród warzywno-kwiatowy

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

5,40 zł  w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne  do 31 marca każdego roku.

6

 Otmuchów

ul. Oś. Lata Kwiatów

dz. nr 662

KW OP1N/00045593/4

pow.45m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     ogród warzywno-kwiatowy

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

5,40 zł  w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne  do 31 marca każdego roku.

7

 Otmuchów

ul. Oś. Lata Kwiatów

dz. nr 662

KW nr OP1N/00045593/4

pow.100m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     ogród warzywno-kwiatowy

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

12,00zł  w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne  do 31 marca każdego roku.

8

 Otmuchów

ul. Oś. Lata Kwiatów

dz. nr 662

KW nr OP1N/00045593/4

pow.100m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     ogród warzywno-kwiatowy

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

12,00 zł  w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne  do 31 marca każdego roku.

9

 Otmuchów

ul. Oś. Lata Kwiatów

dz. nr 662

KW nr OP1N/00045593/4

pow.54m3

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     ogród warzywno-kwiatowy

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

6,48 zł  w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne  do 31 marca każdego roku.

10

Buków

 Dz. nr 248

KW – 5394 Pow.28m

3

 

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     ogród warzywno-kwiatowy

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

3,36zł  w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne  do 31 marca każdego roku.

11

Kijów

dz. nr 13/3

KW nr O1N/00032617/5

Pow.-0,1062 ha

PsIII-0,1062 ha

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-      grunt rolny

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

21,24zł  w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne  do 31 marca każdego roku.

12

Kijów

dz.nr 13/4

KW nr O1N/00032617/5

Pow.0,1084 ha

PsIII-0,1084 ha

 

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt rolny

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

21,68. zł w terminie  jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne  do 31 marca każdego roku.

13

Kijów

Dz. nr 13/5

 KW nr O1N/00032617/5

Pow-0,1373ha

PsIII-0,1373 ha

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-    grunt rolny

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

27,46 zł  w terminie do 31 marca każdego roku.

14

Wierzbno

Dz. nr 191/5

 KW nr 32614

Pow-1,3800 ha

RIIIa-0,38  ha

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-    grunt rolny

do 3 lat

Bezprzetargowo w   przypadku wpłynięcia jednej oferty

276,00 zł w terminie  jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne  do 31 marca każdego roku.

15

 Otmuchów

ul. Wł. Jagiełły

dz. nr 209/2 i 205

KW nr 66199

pow.18,75 m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt pod garażem

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

11,81 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

16

 Otmuchów

ul. Wł. Jagiełły

dz. nr 209/2 i 205

KW nr 66199

pow.18,75 m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt pod garażem

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

11,81 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

17

 Otmuchów

ul. Wł. Jagiełły

dz. nr 209/2 i 205

KW nr 66199

pow.18,75 m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt pod garażem

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

11,81 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

18

 Otmuchów

ul. Wł. Jagiełły

dz. nr 209/2 i 205

KW nr 66199

pow.18,75 m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt pod garażem

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

11,81 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

19

 Otmuchów

ul. Wł. Jagiełły

dz. nr 209/2 i 205

KW nr 66199

pow.18,75 m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt pod garażem

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

11,81 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

20

 Otmuchów

ul. Wł. Jagiełły

dz. nr 209/2 i 205

KW nr 66199

pow.18,75 m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt pod garażem

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

11,81 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

21

 Otmuchów

ul. Wł. Jagiełły

dz. nr 209/2 i 205

KW nr 66199

pow.18,75 m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt pod garażem

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

11,81 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

22

 Otmuchów

ul. Grodkowska

dz. nr 155/6

KW nr 41089

pow.13,77 m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt pod garażem

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

8,68 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

23

 Otmuchów

ul. Mickiewicza

dz. nr 826/2

KW nr 41089

pow.15 m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     grunt pod garażem

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

17,00 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

24

 Otmuchów

ul.  Krakowska

dz. nr 699

KW nr 45593

pow.34m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej  stanowiącej uzupełnienie posiadanej nieruchomości

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy

6,80 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

25

 Otmuchów

ul.   Akacjowa

dz. nr  1352/3

KW nr 57665

pow.635m2

 Przedmiotowy teren  nie objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-     na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej  stanowiącej uzupełnienie posiadanej nieruchomości

do 3 lat

Bezprzetargowo w  przypadku wpłynięcia jednej oferty

127,00 zł  +vat w terminie do  20-tego każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury vat

Liczba odsłon: 756
Autor: Kinal Wiesława
Data wytworzenia informacji: 2013-02-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-06 08:11:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379744