Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2014

Informacja o wynikach przetargu - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Nieradowice, gmina Otmuchów -nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytk. 33,17 m2 wraz z udziałem 128/1000 części w działce nr 104 obszaru 0,1000 ha poł. w miejscowości Nieradowice nr 15 (KW OP1N/00047386/4)

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

 Dnia 29 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 odbył się
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów.

 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej

Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Nieradowice, gmina Otmuchów -nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny  nr 3  o pow. użytk. 33,17 m2 wraz z udziałem 128/1000 części w działce nr 104  obszaru 0,1000 ha  poł. w miejscowości Nieradowice nr 15 (KW OP1N/00047386/4)

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu

  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu – 0
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 1. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości (netto) 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy)
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu ( netto) ------
  3. informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert ------
 2. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości –-----

 

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

 

Liczba odsłon: 872

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8380177