Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2014

Informacja o wynikach przetargu - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Nieradowice, gmina Otmuchów, oznaczona numerem działki 102/2 obszaru 0,1186 ha (KW OP1N/00062515/9), niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalnym – jednorodzinnym z garażem

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)
1.    Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.
Dnia 29 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów.
2.    Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Nieradowice, gmina Otmuchów, oznaczona numerem działki 102/2 obszaru 0,1186 ha (KW OP1N/00062515/9), niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalnym – jednorodzinnym z garażem.
3.    Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
a.    osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
b.    osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
4.    Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert
a.    cena wywoławcza nieruchomości (netto) 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści  tysięcy).
b.    najwyższa cena osiągnięta w przetargu ------
c.    informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert ------
5.    Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości ----------

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

Liczba odsłon: 572

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8380182