Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2017

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Jarnołtów, obejmująca komórkę gospodarczą nr „2” o powierzchni użytkowej 50,63 m2 wraz z ½ cz. w działce oznaczonej nr 1/12 obszaru 0,0500 ha. (KW OP1N/00045566/6).

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

 

1.    Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

Dnia 21 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 odbył się  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów.

2.    Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej

Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Jarnołtów,  obejmująca komórkę gospodarczą nr „2” o powierzchni użytkowej 50,63 m2 wraz z ½ cz. w działce oznaczonej nr 1/12 obszaru 0,0500 ha.
(KW OP1N/00045566/6).

3.     Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu

  1. a. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
  2. b.    osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0

4.    Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert

  1. a. cena wywoławcza nieruchomości (netto) 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych).
  2. b. najwyższa cena osiągnięta w przetargu –-------
  3. c.     informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert – -----------

5.    Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości –--------

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

 

Sporządziła:

Sylwia Lato

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8379988