Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2017

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Wójcice gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 35/2 obszaru 0,2139 ha ( KW OP1N/00057183/4), zabudowana trzema budynkami użytkowymi o łącznej powierzchni 416,34 m2 .

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

 

1.    Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

Dnia 21 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 odbył się  kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów.

2.    Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej

Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona           w obrębie ewidencyjnym Wójcice gm. Otmuchów, oznaczona numerem działki 35/2 obszaru 0,2139 ha ( KW OP1N/00057183/4), zabudowana trzema budynkami użytkowymi o łącznej powierzchni 416,34 m2 .

3.     Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu

a.    osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 1

b.    osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0

4.    Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert

a.    cena wywoławcza nieruchomości (netto) 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy).

b.    najwyższa cena osiągnięta w przetargu (netto) -  45 450,00 zł ( słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterysta  pięćdziesiąt złotych).

c.     informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert – złożono jedna ofertę.

5.    Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości –  Spółka z ograniczona odpowiedzialnością SIGMA.

 

 

 

Sporządziła:

 Sylwia Lato

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379995