Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2012

Liczba odsłon: 76937
BURMISTRZ OTMUCHOWA zaprasza zainteresowanych do ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaży samochodu użytkowanego przez jednostkę organizacyjną Gminy Otmuchów tj. OSP w Wójcicach.Przetarg dotyczy samochodu pożarniczego STAR 200 model 200 GBM2

Załącznik nr 3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

Nr 87/2012 z dnia 03 sierpnia  2012 r.

 

BURMISTRZ   OTMUCHOWA

zaprasza zainteresowanych do  ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

na  sprzedaży samochodu użytkowanego

przez jednostkę organizacyjną Gminy Otmuchów tj. OSP w Wójcicach.

 

Przetarg dotyczy samochodu pożarniczego STAR  200 model  200 GBM2, nr fabryczny 44155 , rok  produkcji  1985, będącego własnością Gminy Otmuchów - Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 

 

Przetarg ustny ( licytacja) odbędzie się dnia 05 września 2012r. o godz. 11 30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6 pokój nr  9 .

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej samochodu na konto Gminy Otmuchów prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie nr  37 8872 0003 0000 0260 2000 0040  .

 

Termin dokonania wpłaty wadium upływa w dniu 03 września 2012 r. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Otmuchów.

 

Cena wywoławcza samochodu specjalnego pożarniczego  o nr rejestracyjnym

OEU 7713,  rok produkcji 1985 , w y n o s i :  4 400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta 00/100) netto .

 

Samochód można oglądać  w  siedzibie  OSP w Wójcicach w dniach    od  27 do 29 sierpnia  br.  w godz. 9 00  do 14 00 .

 

Postąpienie w licytacji  wynosi  50,00

 

Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi  przynajmniej jedno postąpienie .

 

Zwrot wadium osobom , które nie wygrały przetargu nastąpi  niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 

Opis przedmiotu przetargu: samochód specjalny pożarniczy, rok produkcji 1985, zespół napędowy sprawny, silnik z zapłonem samoczynnym, podwozie: ubytki zabezpieczenia antykorozyjnego , ogumienie w stanie średnim ( 6 kół + zapasowe 825R20), nadwozie  kompletne wraz z wyposażeniem – zainstalowany zbiornik na wodę jest pęknięty i skorodowany. Samochód jest w stanie znacznego zużycia eksploatacyjnego.

 

Burmistrz Otmuchowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn .

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379697