Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 10-09-2012 ws zmiany zarządzenia nr 96/2009 z dnia 18-06-2009

Zarządzenie Nr  106/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  10 września 2012r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  96/2009 Burmistrza Otmuchowa    z dnia 18 czerwca 2009 roku. 

         Na  podstawie art. 39  ustawy  z  dnia  21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 223,  poz.1458 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia   Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 144 poz. 858), zarządzam co następuje: 

§ 1 

       „Tabela maksymalnych miesięcznych kwot wynagrodzenia” będąca Załącznikiem Nr 2 do „Regulaminu wynagradzania w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie” stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 96/2009  Burmistrza Otmuchowa z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia: „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Otmuchowie”, „Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie,  „Regulaminu służby przygotowawczej i egzaminu kończącego służbę przygotowawczą”  otrzymuje następujące brzmienie:

Tabela maksymalnych miesięcznych kwot wynagrodzenia"

Kategoria

zaszeregowania

Minimalna

kwota w złotych

 Maksymalna  kwota

          w złotych

I

1.100.-

2.200.-

II

1.120.-

2.400.-

III

1140.-

2.600.-

IV

1.160.-

2.800.-

V

1.180.-

3.100.-

VI

1.200.-

3.400.-

VII

1.250.-

3.600.-

VIII

1.300.-

3.800.-

IX

1.350.-

4.000.-

X

1.400.-

4.200.-

XI

1.450.-

4.500.-

XII

1.500.-

4.700.-

XIII

1.600.-

5.000.-

XIV

1.700.-

5.300.-

XV

1.800.-

5.600.-

XVI

1.900.-

6.000.-

XVII

2.000.-

6.400.-

XVIII

2.200.-

6.800.-

XIX

2.400.-

7.200.-

XX

2.600.-

7.600.-

XXI

2.800.-

8.000.-

XXII

3.000.-

8.400.-

     

§ 2 

     Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publiczne.

       § 3          

   Zarządzenie  wchodzi  w  życie  po upływie dwóch  tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

                                                                                              Burmistrz Otmuchowa

                                                                                              mgr inż. Jan Woźniak

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376637