Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: „Referent do spraw gospodarki mieniem komunalnym” w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie

Protokół

 z  przeprowadzonego  naboru  kandydatów na  wolne  stanowisko  urzędnicze: „Referent do spraw gospodarki mieniem komunalnym”   w  Wydziale Mienia   Komunalnego i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie.

                                       

Czynności związane z naborem przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 

  1.  Zdzisław Cholewiński  -   Sekretarz  Miasta                        -  Przewodniczący  Komisji

  2.  Magdalena Pośpiech  -   Kierownik Wydziału  MK            -   członek Komisji

  3.  Anna Maciejak   -   Inspektor  w Wydz. O.R.                      -   członek Komisji

 

  1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy wpłynęły cztery aplikacje, spośród których jedna spełniła wymogi  formalne.

2.  Po dokonaniu oceny  aplikacji oraz  przeprowadzeniu  rozmów  na  podstawie  zasad i  kryteriów oceny  określonych  w   Zarządzeniu  Nr 80/09  Burmistrza Otmuchowa z dnia  29 maja 2009 r.  w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze”  w Urzędzie  Miejskim  w  Otmuchowie,  dokonano  wyboru  następującego kandydata:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Adres

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

w tym ilość uzyskanych punktów

 

1.

 

 

 

 Sylwia Lato                  

 

 

48-385  Otmuchów 

 

 

Pozytywny,  ilość uzyskanych

głosów - 3

 

 

 

3.  Informacja  o  zastosowanych  metodach  i technikach naboru 

    

     Nabór przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 80/09  Burmistrza Otmuchowa z dnia  29 maja 2009 r.   

 

4. Uzasadnienie naboru: w drugim etapie naboru uczestniczył jeden kandydat, który spełnił wszystkie wa-runki określone w ogłoszeniu o naborze.

        

     Załączniki do protokołu:

a)      kopia ogłoszenia o naborze

b)      kopia  listy  kandydatów  spełniających wymagania  formalne

c)      dokumenty aplikacyjne

 

Otmuchów,  dnia  31 grudnia 2013 roku

 

                          Komisja Rekrutacyjna:

1.  Zdzisław Cholewiński  -  Sekretarz Miasta  - Przewodn.  Komisji        ……………………….

2.  Magdalena Pośpiech  -  Kierownik  Wydz. M.K  -  członek Komisji        …………………….…

3.  Anna Maciejak  -  Inspektor w Wydziale OR.  -  członek Komisji        ………………….……

 

Liczba odsłon: 1682
Autor: Cholewiński Zdzisław
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-03 07:09:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376949