Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. Promocji i funduszy europejskich w Wydziale Rozwoju Infrastruktury, Promocji i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

Protokół
z  przeprowadzonego  naboru  kandydatów na  wolne  stanowisko  urzędnicze   
Referent ds. Promocji i funduszy  europejskich w Wydziale Rozwoju Infrastruktury, Promocji i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

                                       
Czynności związane z naborem przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  1. Zdzisław Cholewiński  -   Sekretarz  Miasta                      -  Przewodniczący  Komisji
  2.  Kazimierz Mentel  -   Kierownik Wydziału  R. .P            -   członek
  3.  Anna Maciejak   -   Inspektor  w Wydz. O.R.                   -   członek

1.    W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikację przesłał jeden kandydat. Aplikacja ta spełniła wymogi  formalne.
2.  Po dokonaniu oceny  aplikacji oraz  przeprowadzeniu  rozmów  na  podstawie  zasad i  kryteriów oceny  określonych  w   Zarządzeniu  Nr 80/09  Burmistrza Otmuchowa z dnia  29 maja 2009 r.  w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze”  w Urzędzie  Miejskim  w  Otmuchowie,  dokonano  wyboru  następującego kandyda:

L.p.    Imię i nazwisko    Adres    Wynik rozmowy kwalifikacyjnej
w tym ilość uzyskanych punktów

1.

    
 Katarzyna  Wicher                    
     
48-385  Otmuchów 

    
Pozytywny,  ilość uzyskanych
głosów - 33.  Informacja  o  zastosowanych  metodach  i technikach naboru  
     
     Nabór przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 24/06 Burmistrza Otmuchowa z dnia 14.03.2006r.  

4. Uzasadnienie naboru: w naborze uczestniczył jeden kandydat, który spełnił wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o naborze.
         
     Załączniki do protokołu:
a)    kopia ogłoszenia o naborze
b)    kopia  listy  kandydatów  spełniających wymagania  formalne
c)    dokumenty aplikacyjne

Otmuchów,  dnia  31 grudnia 2013 roku

          Komisja Rekrutacyjna:
1.  Zdzisław Cholewiński  -  Sekretarz Miasta  - Przewodn.  Komisji          ……………………….
2.  Kazimierz Mentel  -  Kierownik Wydziału Rozwoju Infrastruktury        …………………….…
3.  Anna Maciejak  -  Inspektor w Wydziale Organizacyjnym                      ………………….……

        
          Protokół sporządził:  
                                    
       Zdzisław Cholewiński
     ………………………….

Otmuchów, dnia 31 grudnia 2013 roku

Liczba odsłon: 2010
Autor: Cholewiński Zdzisław
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-12-31 12:42:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376950