Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (ewentualna II tura 24 maja 2015 r.)

Zarządzenie Nr 49/2015

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (ewentualna II tura 24 maja 2015 r.)

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – ewentualna II tura wyborów 24 maja

2015 r. w składzie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz zamieszczenie w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376669