Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie „Audytów energetycznych i dokumentacji projektowo – wykonawczych termomodernizacji budynków oświatowych”.

                                                                                                                                              21 lipca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Monika Kowalska

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

77 4315017

Faks

77 4315016

 

Tryb udzielenia zamówienia:  Zaproszenie do składania ofert

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie „Audytów energetycznych i dokumentacji projektowo – wykonawczych termomodernizacji budynków oświatowych”.

 

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:                      

Nazwa wykonawcy     

COREMATIC Jarosław Pierzchawka

Telefon

503171285

Faks

32 7505268

Uzasadnienie  wyboru oferty:

Warunki ofertowe zaproponowane przez firmę COREMATIC Jarosław Pierzchawka, ul. Lipowa 12,                    44-100 Gliwice spełniają warunki udziału w postępowaniu a oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty:

Nazwa oferenta

Liczba punktów
w kryterium cena

Liczba punktów
w kryterium doświadczenie

Suma punktów

Pracownia Audytorska Sp. z o.o.

ul. Żabia 34

27-400 Ostrowiec Św.

33,52

30

63,52

NEON Wojciech Norberciak

ul. Bór 180

42-202 Częstochowa

30,78

40

70,78

Pracownia Architektoniczna Exigo Marek Kozieł

ul. Kołłątaja 26/9

24-100 Puławy

47,95

0

47,95

PRO-POMIAR s.c.

ul. Legionów 59

42-200 Częstochowa

31,44

40

71,44

COREMATIC

Jarosław Pierzchawka

ul. Lipowa 12

44-100 Gliwice

56,52

30

86,52

Termoexpert SA

ul. Broniewskiego 15

47-225 Kędzierzyn- Koźle

18,29

40

58,29

wigraf architecture

Włodzimierz Wicher

ul. Daszyńskiego 5/1

48-370 Paczków

60

0

60

P.U.P. „UTEX” Sp. z o.o.

ul. Strzeleckiego 27

44-105 Gliwice

27,20

40

67,20

BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE „VANELLUS”

ul. Kazimierza Wlk. 29A

50-077 Wrocław

29,02

10

39,02

PROJECT AND DESIGN Sp. z o.o.

ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego7/26

05-500 Piaseczno

40,94

0

40,94

TWOJE ZACISZE 2

Agata Krzyżowska – Skiba

ul. ks. Józefa Ochodka 22

43-430 Skoczów

44,05

40

84,05

Tomasz Śliwiński

EFEKTYWNIEJ

ul. Okrężna 25

53-008 Wrocław

42,87

40

82,87

 

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

INSTAL-TECH

MARCIN MARZEC

UL. NOWOHUCKA 92a/15

30-728 KRAKÓW

Nie spełnił warunków udziału

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

x

x

. Jan Woźniak

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379001