Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

2016

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na : Opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie- etap III i IV” w ramach II naboru wniosków dla działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Konkurs nr: POIiŚ.2.3/2/2016
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379014