Wzory - Dzierżawa, użytkowanie wieczyste, gospodarka przestrzenna

Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w studium lub w planie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-13 08:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-10 12:50Aktualizacja dokonana przez:

Wniosek o zaświadczenie o braku planu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-13 08:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-10 12:50Aktualizacja dokonana przez:

Wniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-13 08:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-10 12:49Aktualizacja dokonana przez:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-13 08:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-13 08:46Aktualizacja dokonana przez:

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-13 08:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-10 12:50Aktualizacja dokonana przez:

Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-13 08:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-10 12:49Aktualizacja dokonana przez:

Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy w ramach kontynuacji

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-13 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-10 12:48Aktualizacja dokonana przez:

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-13 13:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-10 12:48Aktualizacja dokonana przez:

Wniosek o przyznanie bonifikaty w opłatach rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-13 13:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-13 13:28Aktualizacja dokonana przez:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-06-15 11:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-10 12:47Aktualizacja dokonana przez:

Wniosek o zaświadczenie o numerze porządkowym

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Lato
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-11 10:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-10 12:48Aktualizacja dokonana przez: S. Lato

Wniosek - ustalenie numeru budynku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Lato
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-11 10:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-10 12:48Aktualizacja dokonana przez: S. Lato

Wniosek o dzierżawę w ramach kontynuacji dzierżawy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: D. Krzywak
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-22 10:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-22 10:39Aktualizacja dokonana przez: D. Krzywak