Usługi 2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-20 11:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-13 18:00Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe na realizcję zadań w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-09/11

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

                                             ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 Realizację 60 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                      

 

Termin realizacji zamówienia :  od   02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

Uwagi:

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

 

 

                                                                                                 Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

                                                                                              

 

 

 

 

                                                                            Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego   w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 60 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Otmuchowie  w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

 

 

                                                                                                Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                            Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 90 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                      

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

 

 

                                                                                                Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                             Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

Uwagi:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

 

 

                                                                                                 Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                            Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w: SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie       w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

Uwagi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

 

 

                                                                                                Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                            Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w: SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie   w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

Uwagi:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

 

 

                                                                                                 Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                            Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w:  SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie   w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

Uwagi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                                Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

Autor: Bożena Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2012-02-01
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-01 11:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-21 11:23Aktualizacja dokonana przez: Bożena Lipińska

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe na realizcję zadań w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-09/11

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

                                             ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 Realizację 60 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                      

 

Termin realizacji zamówienia :  od   02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                                                ( data podpis)

 

 

 

 

                                                                                       Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego   w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 60 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Otmuchowie  w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                                            ( data podpis)

 

 

 

 

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 90 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                      

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                                                ( data podpis)

 

 

 

 

 

                                                                                                   Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                                              (data podpis)

 

 

 

 

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w: SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie       w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                                               (data podpis)

 

 

 

 

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w: SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie   w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                                               (data podpis)

 

 

 

 

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego

        w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w:  SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie   w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                          ( data podpis)

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2012-02-01
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-01 11:34:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe na realizcję zadań w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-09/11

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

                                             ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 Realizację 60 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                      

 

Termin realizacji zamówienia :  od   02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                                                ( data podpis)

 

 

 

 

                                                                                       Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego   w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 60 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Otmuchowie  w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                                            ( data podpis)

 

 

 

 

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 90 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                      

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                                                ( data podpis)

 

 

 

 

 

                                                                                                   Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                                              (data podpis)

 

 

 

 

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w: SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie       w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                                               (data podpis)

 

 

 

 

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w: SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie   w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                                               (data podpis)

 

 

 

 

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego

        w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w:  SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie   w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                          ( data podpis)

 

Autor: Bożena Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2012-02-01
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-01 11:34:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe na realizcję zadań w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-09/11

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

                                             ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 Realizację 60 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                      

 

Termin realizacji zamówienia :  od   02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                                                ( data podpis)

 

 

 

 

                                                                                       Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego   w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 60 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Otmuchowie  w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                                            ( data podpis)

 

 

 

 

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 90 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                      

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                                                ( data podpis)

 

 

 

 

 

                                                                                                   Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                                              (data podpis)

 

 

 

 

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w: SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie       w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                                               (data podpis)

 

 

 

 

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w: SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie   w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                                               (data podpis)

 

 

 

 

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego

        w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w:  SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie   w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                                 ………………………………

                                                                          ( data podpis)

 

Autor: Bożena Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2012-02-01
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-01 11:34:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe ws w I etapie : 1. Sprawozdanie z realizacji Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Otmuchów. 2. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów. w II etapie : 3. Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów. 4. Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu Programu ochrony środowiska.

Znak sprawy GK.  602.1.2012

ZAPYTANIE  OFERTOWE

      Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759. z późn. zm.

 

1.  Zamawiający:

Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów tel.: (77)431 50 17 wew.47, Fax: (77) 4315016.

 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie niżej wymienionych opracowań :

w  I etapie  :

 1. Sprawozdanie z realizacji Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Otmuchów. 
 2. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów.

 

w  II  etapie  :

 1. Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów.
 2. Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu Programu ochrony środowiska.

 

 1. Przedmiot zamówienia :

 

1)      Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Otmuchów za lata 2010-2011

2)      Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Otmuchów za lata 2010-2011,

3)      Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019,

4)      Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Otmuchów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019.

3)  Zakres rzeczowy: 

1.  Sprawozdanie  z realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Otmuchów za lata 2010-2011.

 Zgodnie z wytycznymi do opracowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2010-2011 opracowanymi przez Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska.

Wytyczne opublikowane są na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska w zakładce: środowisko - odpady - plany gospodarki odpadami - ekspertyzy i wytyczne.

Zakres merytoryczny Sprawozdania powinien być zgodny z zakresem merytorycznym wzoru sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami zawartego w Wytycznych.

 

2. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Otmuchów za lata 2010-2011.

Podstawę prawna opracowania raportu stanowi art.18 ust.2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tj. z późniejszymi zmianami), który wprowadza obowiązek wykonania co dwa lata raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

3.  Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019.

Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Otmuchów powinien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (jednolity tekst z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) oraz z „Wytycznymi Ministerstwa Środowiska dotyczącymi sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” (2002r.).

 

Program powinien być zgodny z „Polityką ekologiczną państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, „Programem ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 ”, Programem ochrony środowiska dla powiatu nyskiego.

 

Program powinien zawierać następującą problematykę:

 

 1. Diagnozę stanu środowiska gminy (ogólną charakterystykę i ocenę zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, charakterystykę przeobrażeń środowiska oraz opis głównych źródeł przeobrażeń i zagrożeń środowiska), w tym charakteryzując między innymi następujące elementy:

a)      przyrodę

b)      zasoby wodne

c)      zasoby surowców mineralnych

d)     powietrze atmosferyczne

e)      hałas

 

 1. Określenie długoterminowych celów i kierunków działań (do roku 2019) w rozbiciu między innymi na elementy środowiska wymienione w pkt 1.

 

 1. Określenie priorytetów i listy zadań w zakresie ochrony środowiska (w formie harmonogramu rzeczowo-finansowego) koniecznych do realizacji w ciągu czterech lat (2012-2015), w rozbiciu, między innymi na elementy środowiska wymienione w pkt 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawierać:

- nazwę zadania

- szacunkowe koszty realizacji zadania,

- termin realizacji,

- źródła finansowania,

- podmioty odpowiedzialne i współpracujące w realizacji zadania.

 

 1. Wskazanie środków i instrumentów pomocnych przy realizowaniu zadań, sposób kontroli i dokumentowania realizacji Programu.

 

4. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Otmuchów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019.

 

Zakres Prognozy  będzie zgodny z wymaganiami określonymi ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami ).

 

 Wyżej wymienione opracowana należy sporządzić w 4egz. papierowych i 3egz. w formie elektronicznej( płyta CD).

3) Termin wykonania umowy dzieli się na dwa etapy:

 1. zakończenie I etapu polegającego na wykonaniu Raportu i Sprawozdania (poz. 1 i 2 przedmiotu zamówienia) wyznacza się na 31 marca 2012r.,
 2. zakończenie II etapu i ostateczne przekazanie przedmiotu umowy (poz. 3 i 4 przedmiotu zamówienia) wyznacza się na 31 maja  2012r. 

4)  Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest: Janina Mazek – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 77 431 5016 wew. 47,  adres e-mailowy:  janinamazek@wp.pl

1)    Kryteria wyboru ofert:  100% cena

2)     Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

      Ofertę mogą złożyć podmioty lub osoby fizyczne posiadające: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

7) Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim,
w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją : „ Nazwa przedmiotu zamówienia)

 Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty:

1.    Wypełniony formularz ofertowy.

2.    Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 7)   Miejsce i termin złożenia ofert:

 Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.02.2012r w formie:

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, w sekretariacie Urzędu , pokój nr 11.

b)    faxem na numer: 77 431 5016 .

 

W załączeniu:

1/ formularz oferty.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Mazek
Data wytworzenia informacji: 2012-02-21
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-21 13:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-21 14:02Aktualizacja dokonana przez: Janina Mazek

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Burmistrz Otmuchowa zaprasza do składania ofert na wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Otmuchów”

ZAPYTANIE OFERTOWE
Burmistrz Otmuchowa

zaprasza
do składania ofert na wykonanie
„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Otmuchów”


Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy – prawo zamówień publicznych
zgodnie z art.4 ust.8 tej ustawy.

Zgodnie z art.19 ust.3 ustawy – prawo energetyczne projekt założeń powinien określać:

1)      ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

2)      przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

3)      możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

4)      możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;

5)      zakres współpracy z innymi gminami.

                 Przedmiot zamówienia należy wykonać w 5-ciu egzemplarzach + wersja elektroniczna edytowalna (rozszerzenie doc, rtf) (na CD). Dane niezbędne do opracowania przedmiotu zamówienia wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt. Zamawiający udzieli w tym zakresie upoważnienia dla wykonawcy do występowania w jego imieniu do właściwych organów i instytucji. Wykonawca ceduje w stosunku do dokumentacji projektowej prawa autorskie na zamawiającego.

Przedmiot zamówienia uważa się  za  wykonany  w  przypadku  gdy  uzyskana  zostanie pozytywna opinia samorządu województwa, o której mowa w art. 19 ust. 5 ustawy, wykonawca opracuje opinie dla Rady Miejskiej w Otmuchowie do wniosków, zastrzeżeń  i wag o których mowa w art.19 ust.8 ustawy i gdy plan zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Miejską w Otmuchowie.

Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia płatna w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury. 
Oferta powinna zawierać w swej treści:

Kserokopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie z wymaganiami zamawiającego łącznie z wymaganymi załącznikami.

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (kwota brutto)
      

 W przypadku zainteresowania naszą ofertą proszę o złożenie do dnia 09.03.2012 r. do godz. 15 00   oferty:

Oferta winna być opatrzona pieczątka firmową, podpisem oferenta, datę sporządzenia, terminem ważności.

W przypadku podania nieprawdziwych danych oferta zostanie odrzucona, a oferent nie będzie brany przy kolejnych zapytaniach ofertowych.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaniecie poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy. Ponadto informuję, że rozstrzygnięcie zapytania cenowego zostanie podana do wiadomości tylko na stronie internetowej zamawiającego www.otmuchow.probip.pl, dla pozostałych uczestników postępowania.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego wykonawcę zostanie on wykluczony z innych postępowań przeprowadzanych przez Gminę Otmuchów jako wykonawca niewiarygodny, a umowa zostanie zawarta 
z kolejnym wykonawcą znajdującym się na liście.

W przypadku przekroczenia limitu środków na realizację niniejszego zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania.

W załączeniu:

1/ formularz oferty.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Janina Mazek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-01
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-01 13:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-01 13:35Aktualizacja dokonana przez: Janina Mazek

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE- Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Gmina Otmuchów

48-385 Otmuchów

ul. Zamkowa 6

województwo opolskie, powiat nyski

tel. 77 43150 17 fax. 774315016

 

zapytanie ofertowe

 

 

Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.) – na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest :

     1/ wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu

         gminy Otmuchów

     2/ prognoza oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających

         azbest

 

A. Zakres opracowania  aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest obejmuje :

1/ Sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 

    Otmuchów na podstawie wizji w terenie oraz uzyskanych informacji od właścicieli

     nieruchomości lub zarządców nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest

     odwiedzić wszystkie nieruchomości nie ujęte w poprzedniej inwentaryzacji.

2/ Przeprowadzenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów

    zawierających azbest dla każdego nowego obiektu, w którym znajdują się takie wyroby

    – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

    02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania

    wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649).

3/ Sporządzenie karty oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów

    zawierających azbest wg załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia (w dwóch

    egzemplarzach – jeden dla właściciele/ zarządcy nieruchomości drugi dla

    Zamawiającego).

4/ Zebranie informacji od właścicieli lub zarządców nieruchomości na temat terminu

    planowanego usunięcia wyrobów zawierających azbest.

5/ Sporządzenie wykazu według danych uzyskanych podczas inwentaryzacji, w którym

    należy dodatkowo określić stan pilności i planowanego terminu usunięcia wyrobów

    zawierających azbest.

6/ Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

7/ Określenie celów o różnych terminach realizacji.

8/ Opracowanie harmonogramu realizacji Programu.

9/ Oszacowanie kosztów związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest.

10/ Wskazanie możliwości finansowania działań służących likwidacji zagrożeń ze strony

    wyrobów azbestowych.

11/ Sposób monitoringu i oceny wdrażania Planu.

12/ Wprowadzenie danych do WBDA.

 

B. Zakres prognozy oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających azbest obejmuje :

     1/ Ocenę zgodności kierunków działań przedstawionych w planach z innymi dokumentami

         a/ Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 .

         b/ Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014.

         c/ Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, uchwalony przez Radę  

             Ministrów w dniu 14 lipca 2009r. zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 15    

             marca 2010r.

       d/ Regionalny Program Operacyjny.

        e/ Strategia Rozwoju.

    2/ Analiza poprawności określenia stanu aktualnego.

    3/ Analiza skutków środowiskowych.

    4/ Analiza i ocena możliwości osiągnięcia celów i kierunków.

    5/ Ocena stanu środowiska.

    6/ Ocena stanu potencjalnych zmian środowiska wynikająca z realizacji planów.

    7/ Porównanie stanu środowiska i przewidywanych oddziaływań.

    8/ Metody i działania minimalizujące negatywne skutki realizacji planów.

    9/ Rozwiązania alternatywne w stosunku do rozwiązań zawartych w planach.

    10/ Sposoby monitorowania planów.

  11/ Zakres Prognozy  będzie zgodny z wymaganiami określonymi ustawą z dnia 3

        października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w

        ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.

        1227 z późn. zm.).

2.Termin wykonania zamówienia : 15 czerwca 2012r. 

3. W/w opracowania należy sporządzić w 4  egzemplarzach w wersji papierowej i 3 egzemplarzach w formie elektronicznej  (płyta CD, DVD lub innej)

 

II. Przygotowanie i składanie ofert

 

 1. Cenę ofertową należy podać na formularzu sporządzonym wg załącznika nr 1 podpisanym przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego efektownego wykonania zamówienia, w tym koszty przeprowadzenia spisu z natury i oceny stanu wyrobów zawierających azbest.
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielenia wyjaśnień jest Iwona Dychtoń – Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 77 431 50 16 wew. 46, e-mail: iwona.dychton@otmuchow.pl
 3. Kryteria wyboru ofert : 100% ceny.
 4. Ofertę mogą złożyć podmioty lub osoby fizyczne posiadające: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją : „Nazwa przedmiotu zamówienia”.

Oferta zawiera następujące dokumenty:

1/ Wypełniony formularz ofertowy.

2/   Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

      6.   Miejsce i termin złożenia ofert:

            Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  21.03.2012r. w formie:

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, w sekretariacie Urzędu , pokój nr 11.

b)    faxem na numer: 77 431 5016 .

 

W załączeniu:

1/ formularz ofertowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ………………………., dnia ………………

Znak sprawy GK.7660.2.2012

FORMULARZ OFERTOWY

 

Na wykonanie na wykonanie niżej wymienionych opracowań :

 

 

 1. I.                   Nazwa i adres Zamawiającego :

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

48-385 Otmuchów

ul. Zamkowa 6

reprezentowany przez :

mgr inż. Jana Woźniaka  -  Burmistrza Otmuchowa

 

 1. II.                Opis przedmiotu zamówienia :

 

Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających azbest

 

 1. III.             Forma złożenia oferty

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.03.2012r. w formie:

 

a)      pisemnej (osobiście lub listownie) na adres : Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, w sekretariacie Urzędu – pokój nr 11;

 

b)     faxem na nr 77 4315016.

 

IV.  Nazwa i adres   Wykonawcy:

 

NAZWA:     …………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

ADRES:

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

NIP : ……………………………..

 

NR RACHUNKU BANKOWEGO

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia : 

 

A. Aktualizacji programu usuwani wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów

 

cenę netto : ………………. zł

podatek VAT: …………..…zł

cenę brutto:……………..….zł

słownie brutto: ……………………………………………………………..zł

 

B. Prognozę oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających azbest

 

cenę netto : ………………. zł

podatek VAT: …………..…zł

cenę brutto:……………..….zł

słownie brutto: ……………………………………………………………..zł

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w n/w terminie.

 

 

 zakończenie ostateczne i przekazanie przedmiotu umowy do dnia  15 czerwca 2012r.

 

 

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

 

1)…………………………………………………………………………………………….

 

2)……………………………………………………………………………………………

 

3)……………………………………………………………………………………………

 

4)…………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że :

 

- zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz przepisami wykonawczymi obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

…………………………., dnia ………………….               …………………………………

 

                                                                                                   podpis osoby uprawnionej

                                                                                                       (pieczęć wykonawcy)   

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Iwona Dychtoń
Data wytworzenia informacji: 2012-03-13
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-13 14:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-06 09:59Aktualizacja dokonana przez: Iwona Dychtoń

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE- Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Gmina Otmuchów

48-385 Otmuchów

ul. Zamkowa 6

województwo opolskie, powiat nyski

tel. 77 43150 17 fax. 774315016

 

zapytanie ofertowe

 

 

Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.) – na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest :

     1/ wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu

         gminy Otmuchów

     2/ prognoza oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających

         azbest

 

A. Zakres opracowania  aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest obejmuje :

1/ Sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 

    Otmuchów na podstawie wizji w terenie oraz uzyskanych informacji od właścicieli

     nieruchomości lub zarządców nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest

     odwiedzić wszystkie nieruchomości nie ujęte w poprzedniej inwentaryzacji.

2/ Przeprowadzenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów

    zawierających azbest dla każdego nowego obiektu, w którym znajdują się takie wyroby

    – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

    02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania

    wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649).

3/ Sporządzenie karty oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów

    zawierających azbest wg załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia (w dwóch

    egzemplarzach – jeden dla właściciele/ zarządcy nieruchomości drugi dla

    Zamawiającego).

4/ Zebranie informacji od właścicieli lub zarządców nieruchomości na temat terminu

    planowanego usunięcia wyrobów zawierających azbest.

5/ Sporządzenie wykazu według danych uzyskanych podczas inwentaryzacji, w którym

    należy dodatkowo określić stan pilności i planowanego terminu usunięcia wyrobów

    zawierających azbest.

6/ Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

7/ Określenie celów o różnych terminach realizacji.

8/ Opracowanie harmonogramu realizacji Programu.

9/ Oszacowanie kosztów związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest.

10/ Wskazanie możliwości finansowania działań służących likwidacji zagrożeń ze strony

    wyrobów azbestowych.

11/ Sposób monitoringu i oceny wdrażania Planu.

12/ Wprowadzenie danych do WBDA.

 

B. Zakres prognozy oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających azbest obejmuje :

     1/ Ocenę zgodności kierunków działań przedstawionych w planach z innymi dokumentami

         a/ Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 .

         b/ Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014.

         c/ Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, uchwalony przez Radę  

             Ministrów w dniu 14 lipca 2009r. zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 15    

             marca 2010r.

       d/ Regionalny Program Operacyjny.

        e/ Strategia Rozwoju.

    2/ Analiza poprawności określenia stanu aktualnego.

    3/ Analiza skutków środowiskowych.

    4/ Analiza i ocena możliwości osiągnięcia celów i kierunków.

    5/ Ocena stanu środowiska.

    6/ Ocena stanu potencjalnych zmian środowiska wynikająca z realizacji planów.

    7/ Porównanie stanu środowiska i przewidywanych oddziaływań.

    8/ Metody i działania minimalizujące negatywne skutki realizacji planów.

    9/ Rozwiązania alternatywne w stosunku do rozwiązań zawartych w planach.

    10/ Sposoby monitorowania planów.

  11/ Zakres Prognozy  będzie zgodny z wymaganiami określonymi ustawą z dnia 3

        października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w

        ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.

        1227 z późn. zm.).

2.Termin wykonania zamówienia : 15 czerwca 2012r. 

3. W/w opracowania należy sporządzić w 4  egzemplarzach w wersji papierowej i 3 egzemplarzach w formie elektronicznej  (płyta CD, DVD lub innej)

 

II. Przygotowanie i składanie ofert

 

 1. Cenę ofertową należy podać na formularzu sporządzonym wg załącznika nr 1 podpisanym przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego efektownego wykonania zamówienia, w tym koszty przeprowadzenia spisu z natury i oceny stanu wyrobów zawierających azbest.
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielenia wyjaśnień jest Iwona Dychtoń – Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 77 431 50 16 wew. 46, e-mail: iwona.dychton@otmuchow.pl
 3. Kryteria wyboru ofert : 100% ceny.
 4. Ofertę mogą złożyć podmioty lub osoby fizyczne posiadające: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją : „Nazwa przedmiotu zamówienia”.

Oferta zawiera następujące dokumenty:

1/ Wypełniony formularz ofertowy.

2/   Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

      6.   Miejsce i termin złożenia ofert:

            Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  21.03.2012r. w formie:

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, w sekretariacie Urzędu , pokój nr 11.

b)    faxem na numer: 77 431 5016 .

 

W załączeniu:

1/ formularz ofertowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ………………………., dnia ………………

Znak sprawy GK.7660.2.2012

FORMULARZ OFERTOWY

 

Na wykonanie na wykonanie niżej wymienionych opracowań :

 

 

 1. I.                   Nazwa i adres Zamawiającego :

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

48-385 Otmuchów

ul. Zamkowa 6

reprezentowany przez :

mgr inż. Jana Woźniaka  -  Burmistrza Otmuchowa

 

 1. II.                Opis przedmiotu zamówienia :

 

Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających azbest

 

 1. III.             Forma złożenia oferty

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.03.2012r. w formie:

 

a)      pisemnej (osobiście lub listownie) na adres : Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, w sekretariacie Urzędu – pokój nr 11;

 

b)     faxem na nr 77 4315016.

 

IV.  Nazwa i adres   Wykonawcy:

 

NAZWA:     …………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

ADRES:

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

NIP : ……………………………..

 

NR RACHUNKU BANKOWEGO

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia : 

 

A. Aktualizacji programu usuwani wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów

 

cenę netto : ………………. zł

podatek VAT: …………..…zł

cenę brutto:……………..….zł

słownie brutto: ……………………………………………………………..zł

 

B. Prognozę oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających azbest

 

cenę netto : ………………. zł

podatek VAT: …………..…zł

cenę brutto:……………..….zł

słownie brutto: ……………………………………………………………..zł

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w n/w terminie.

 

 

 zakończenie ostateczne i przekazanie przedmiotu umowy do dnia  15 czerwca 2012r.

 

 

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

 

1)…………………………………………………………………………………………….

 

2)……………………………………………………………………………………………

 

3)……………………………………………………………………………………………

 

4)…………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że :

 

- zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz przepisami wykonawczymi obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

…………………………., dnia ………………….               …………………………………

 

                                                                                                   podpis osoby uprawnionej

                                                                                                       (pieczęć wykonawcy)   

 

Autor: Iwona Dychtoń
Data wytworzenia informacji: 2012-03-13
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-13 14:46:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE- Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Gmina Otmuchów

48-385 Otmuchów

ul. Zamkowa 6

województwo opolskie, powiat nyski

tel. 77 43150 17 fax. 774315016

 

zapytanie ofertowe

 

 

Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.) – na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest :

     1/ wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu

         gminy Otmuchów

     2/ prognoza oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających

         azbest

 

A. Zakres opracowania  aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest obejmuje :

1/ Sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 

    Otmuchów na podstawie wizji w terenie oraz uzyskanych informacji od właścicieli

     nieruchomości lub zarządców nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest

     odwiedzić wszystkie nieruchomości nie ujęte w poprzedniej inwentaryzacji.

2/ Przeprowadzenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów

    zawierających azbest dla każdego nowego obiektu, w którym znajdują się takie wyroby

    – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

    02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania

    wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649).

3/ Sporządzenie karty oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów

    zawierających azbest wg załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia (w dwóch

    egzemplarzach – jeden dla właściciele/ zarządcy nieruchomości drugi dla

    Zamawiającego).

4/ Zebranie informacji od właścicieli lub zarządców nieruchomości na temat terminu

    planowanego usunięcia wyrobów zawierających azbest.

5/ Sporządzenie wykazu według danych uzyskanych podczas inwentaryzacji, w którym

    należy dodatkowo określić stan pilności i planowanego terminu usunięcia wyrobów

    zawierających azbest.

6/ Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

7/ Określenie celów o różnych terminach realizacji.

8/ Opracowanie harmonogramu realizacji Programu.

9/ Oszacowanie kosztów związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest.

10/ Wskazanie możliwości finansowania działań służących likwidacji zagrożeń ze strony

    wyrobów azbestowych.

11/ Sposób monitoringu i oceny wdrażania Planu.

12/ Wprowadzenie danych do WBDA.

 

B. Zakres prognozy oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających azbest obejmuje :

     1/ Ocenę zgodności kierunków działań przedstawionych w planach z innymi dokumentami

         a/ Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 .

         b/ Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014.

         c/ Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, uchwalony przez Radę  

             Ministrów w dniu 14 lipca 2009r. zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 15    

             marca 2010r.

       d/ Regionalny Program Operacyjny.

        e/ Strategia Rozwoju.

    2/ Analiza poprawności określenia stanu aktualnego.

    3/ Analiza skutków środowiskowych.

    4/ Analiza i ocena możliwości osiągnięcia celów i kierunków.

    5/ Ocena stanu środowiska.

    6/ Ocena stanu potencjalnych zmian środowiska wynikająca z realizacji planów.

    7/ Porównanie stanu środowiska i przewidywanych oddziaływań.

    8/ Metody i działania minimalizujące negatywne skutki realizacji planów.

    9/ Rozwiązania alternatywne w stosunku do rozwiązań zawartych w planach.

    10/ Sposoby monitorowania planów.

  11/ Zakres Prognozy  będzie zgodny z wymaganiami określonymi ustawą z dnia 3

        października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w

        ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.

        1227 z późn. zm.).

2.Termin wykonania zamówienia : 15 czerwca 2012r. 

3. W/w opracowania należy sporządzić w 4  egzemplarzach w wersji papierowej i 3 egzemplarzach w formie elektronicznej  (płyta CD, DVD lub innej)

 

II. Przygotowanie i składanie ofert

 

 1. Cenę ofertową należy podać na formularzu sporządzonym wg załącznika nr 1 podpisanym przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego efektownego wykonania zamówienia, w tym koszty przeprowadzenia spisu z natury i oceny stanu wyrobów zawierających azbest.
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielenia wyjaśnień jest Iwona Dychtoń – Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 77 431 50 16 wew. 46, e-mail: iwona.dychton@otmuchow.pl
 3. Kryteria wyboru ofert : 100% ceny.
 4. Ofertę mogą złożyć podmioty lub osoby fizyczne posiadające: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją : „Nazwa przedmiotu zamówienia”.

Oferta zawiera następujące dokumenty:

1/ Wypełniony formularz ofertowy.

2/   Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

      6.   Miejsce i termin złożenia ofert:

            Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  21.03.2012r. w formie:

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, w sekretariacie Urzędu , pokój nr 11.

b)    faxem na numer: 77 431 5016 .

 

W załączeniu:

1/ formularz ofertowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ………………………., dnia ………………

Znak sprawy GK.7660.2.2012

FORMULARZ OFERTOWY

 

Na wykonanie na wykonanie niżej wymienionych opracowań :

 

 

 1. I.                   Nazwa i adres Zamawiającego :

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

48-385 Otmuchów

ul. Zamkowa 6

reprezentowany przez :

mgr inż. Jana Woźniaka  -  Burmistrza Otmuchowa

 

 1. II.                Opis przedmiotu zamówienia :

 

Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających azbest

 

 1. III.             Forma złożenia oferty

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.03.2012r. w formie:

 

a)      pisemnej (osobiście lub listownie) na adres : Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, w sekretariacie Urzędu – pokój nr 11;

 

b)     faxem na nr 77 4315016.

 

IV.  Nazwa i adres   Wykonawcy:

 

NAZWA:     …………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

ADRES:

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

NIP : ……………………………..

 

NR RACHUNKU BANKOWEGO

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia : 

 

A. Aktualizacji programu usuwani wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów

 

cenę netto : ………………. zł

podatek VAT: …………..…zł

cenę brutto:……………..….zł

słownie brutto: ……………………………………………………………..zł

 

B. Prognozę oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających azbest

 

cenę netto : ………………. zł

podatek VAT: …………..…zł

cenę brutto:……………..….zł

słownie brutto: ……………………………………………………………..zł

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w n/w terminie.

 

 

 zakończenie ostateczne i przekazanie przedmiotu umowy do dnia  15 czerwca 2012r.

 

 

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

 

1)…………………………………………………………………………………………….

 

2)……………………………………………………………………………………………

 

3)……………………………………………………………………………………………

 

4)…………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że :

 

- zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz przepisami wykonawczymi obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

…………………………., dnia ………………….               …………………………………

 

                                                                                                   podpis osoby uprawnionej

                                                                                                       (pieczęć wykonawcy)   

 

Autor: Iwona Dychtoń
Data wytworzenia informacji: 2012-03-13
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-13 14:46:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe na realizcję zadań w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-09/11

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

                                             ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 Realizację 60 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                      

 

Termin realizacji zamówienia :  od   02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

 

 

                                                                                                 Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                       Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego   w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 60 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Otmuchowie  w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

 

 

                                                                                                Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 90 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                      

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

 

 

                                                                                                Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                                                   Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

 

 

                                                                                                 Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w: SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie       w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

 

 

                                                                                                Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w: SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie   w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

 

 

                                                                                                 Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego

        w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w:  SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie   w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                                Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

Autor: Bożena Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2012-02-01
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-01 11:34:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe na realizcję zadań w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-09/11

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

                                             ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 Realizację 60 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                      

 

Termin realizacji zamówienia :  od   02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

Uwagi:

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

 

 

                                                                                                 Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

                                                                                              

 

 

 

 

                                                                            Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego   w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 60 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Otmuchowie  w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

 

 

                                                                                                Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                            Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 90 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                      

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

 

 

                                                                                                Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                             Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

Uwagi:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

 

 

                                                                                                 Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                            Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w: SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie       w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

Uwagi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

 

 

                                                                                                Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                            Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w: SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie   w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

Uwagi:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

 

 

                                                                                                 Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                            Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w:  SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie   w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

Uwagi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                                Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

Autor: Bożena Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2012-02-01
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-01 11:34:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Zapytanie ofertowe na realizcję zadań w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-09/11

                                                                                        Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

                                             ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 Realizację 60 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                      

 

Termin realizacji zamówienia :  od   02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

Uwagi:

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

 

 

                                                                                                 Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

                                                                                              

 

 

 

 

                                                                            Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego   w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 60 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Otmuchowie  w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

 

 

                                                                                                Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                            Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 90 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                      

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Uwagi:

 

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

 

 

                                                                                                Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                             Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     ( Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

Uwagi:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

 

 

                                                                                                 Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                            Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w: SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie       w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

Uwagi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

 

 

                                                                                                Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                            Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w: SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie   w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

Uwagi:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

 

 

                                                                                                 Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

 

 

                                                                            Otmuchów, dnia 1 02.2012r.

 

 

                                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

     (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego  w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w:  SP w Kałkowie. SP w Wójcicach, SP w Maciejowicach, SP w Grądach, SP w Jarnołtowie   w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych  nr POKL.09.01.02.-16-09/11.                     

 

Termin realizacji zamówienia :  od 02.01.2012r. do  31.08.2012r.

 

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy –  umowa zlecenie

 

Oferty należy złożyć do dnia 13-02-2012 do godz. 12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1.

Uwagi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                                Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

Otmuchów, dnia  13.02.2012r.

 

 

 Zestawienie wybranych ofert z najniższą kwotą za jedną  godzinę  zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonych dysleksją w ramach projektu Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych   Numer projektu: POKL.09.01.02-16-094/11

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Liczba

godzin

Kwota za

1 godzinę

Razem

 

1.

 

Kędra Ewa

     

       30

 

     58,00

 

     1 740,00

 

2.

 

Citak Violetta

     

       30

 

     58,00

 

     1 740,00

 

3.

 

Mazan Teresa

     

       30

 

     58,00

 

     1 740,00

 

4.

 

Rozół Elżbieta

     

       30

 

     58,00

 

     1 740,00

 

5.

 

Misiewicz-Trela Jadwiga

     

       30

 

     58,00

 

     1 740,00

 

6.

 

Banaszek Mariola

     

       30

 

     58,00

 

     1 740,00

 

7.

 

Jasińska Małgorzata

     

       30

 

     58,00

 

     1 740,00

 

8.

 

Stopyra Janina

     

       30

 

     58,00

 

     1 740,00

 

 

Autor: Bożena Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2012-02-01
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-01 11:34:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin (gr.I) zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin (gr.I) zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                 i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

                                                                                                                            

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:29Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin (gr.II) zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin (gr.II) zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                         Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                 i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

                                                                                                                                            

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:28Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin (gr.I) zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin (gr.I) zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

 Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

           

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:28Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin (gr.II)

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin (gr.II) zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                         Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                 i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

                                                                                                                                            

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:25:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin (gr.I)

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin (gr.I) zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                 i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

                                                                                                                            

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin (gr.II) zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin (gr.II) zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

 Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:29Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin (gr.I) gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin (gr.I) gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr.POKL.09.01.02.-16-110/12.

 Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                            

Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:31Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin (gr.II) gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin (gr.II) gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr.POKL.09.01.02.-16-110/12.

Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                            

Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                 i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:31Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin (gr.III) gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin (gr.III) gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr.POKL.09.01.02.-16-110/12.

Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                            

Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:32Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                              

Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:34Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie

                                                                                                    Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                              

Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

                                                                                                                                            

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:34Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie w SP w Otmuchowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

                              

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:35Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Wójcicach w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                 i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:36Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Wójcicach w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

 Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                 i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:37Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w SP w Wójcicach w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr.POKL.09.01.02.-16-110/12.

 Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                            

Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                               48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:39Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Mesznie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                               ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:42Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Mesznie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                               ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin zajęć dla dziec
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:39:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Grądach w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:43Aktualizacja dokonana przez: ZOS

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Mesznie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

 Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                 i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:41Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w SP w Mesznie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr.POKL.09.01.02.-16-110/12.

 Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                            

Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:42Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Mesznie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                               ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin zajęć dla dziec
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:39:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Grądach w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

 Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                 i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:44Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w SP w Grądach w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr.POKL.09.01.02.-16-110/12.

 Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                            

Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:45Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Kałkowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                 i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:45Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Kałkowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

 Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                 i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:46Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w SP w Kałkowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr.POKL.09.01.02.-16-110/12.

 Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                            

Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:47Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Jarnołtowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:48Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Jarnołtowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

 Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:48Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w SP w Jarnołtowie w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr.POKL.09.01.02.-16-110/12.

 Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                            

Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:52Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonymi dysleksją w SP w Maciejowicach w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

                                                                                                                                                                               

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:59Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w SP w Maciejowicach w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12.

 Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 13:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 13:59Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia : Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

Otmuchów, dnia 11.10.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy pzp)

Ogłaszam nabór ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

Realizację 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w SP w Maciejowicach w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych nr.POKL.09.01.02.-16-110/12.

 Osoba składająca ofertę musi posiadać kwalifikacje nauczycielskie.

Termin realizacji zamówienia : od 01.11.2012 r. do 31.08.2013

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy – umowa zlecenie

Oferty należy złożyć do dnia 23-10-2012 do godz.12.00 w ZOS Otmuchów ul. Żeromskiego 1 w zamkniętych kopertach i napisem: Oferta prowadzenia zajęć w ramach programu.

Uwagi

Wzór oferty- załącznik nr 1

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………

Dyrektor ZOS

Wiesław Mazek

 

 

                                                                                                                                            

Załącznik nr 1

                                                                                                          do Zapytania ofertowego

 

OFERTA

……………………….

(imię i nazwisko oferenta)

 

………………………

(adres)

                                                                                              Zespół Obsługi Szkolnictwa

                                                                                              w Otmuchowie

                                                                                              ul. Żeromskiego 1

                                                                                              48-385 Otmuchów

 

            W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji ……………………..

                                                                                                         (wpisać liczbę godzin

……………………………………………………………………………………………

                                  i rodzaj zajęć)

w ramach projektu pt. Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów

kl. I-III szkół podstawowych nr POKL.09.01.02.-16-110/12

oferuję:

- cenę za jedną godzinę zajęć………………..

słownie: …………………………………………………………………………………… .

 

- cenę za wszystkie zajęcia ………………………………..

(ilość godzin *cena za godzinę)

 

razem………………     słownie ……………………………………………………….. .

 

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia zajęć.

Termin wykonania oferty: od 01.11.2012 r. do 31.08.2013 r.

                                                                               

 

                                                                                              ………………………………

                                                                                              czytelny podpis oferenta

Autor: ZOS
Data wytworzenia informacji: 2012-10-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-11 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-11 14:00Aktualizacja dokonana przez: ZOS

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

GMINA OTMUCHÓW ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOLNICTWA W OTMUCHOWIE UL. ŻEROMSKIEGO 1, 48-385 OTMUCHÓW ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Otmuchów w 2013r

GMINA  OTMUCHÓW

ZESPÓŁ  OBSŁUGI  SZKOLNICTWA  W  OTMUCHOWIE

UL. ŻEROMSKIEGO 1,   48-385 OTMUCHÓW

 

ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół i przedszkoli z terenu  Gminy Otmuchów w 2013r .

 

1. Termin realizacji zamówienia:

     od dnia 03.01.2013r.  do dnia 31.12.2013r.

2.   Opis przedmiotu zamówienia:

      Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół i przedszkoli  z terenu  Gminy Otmuchów w 2013r.

 3.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można uzyskać pod adresem:

      Zespół  Obsługi Szkolnictwa w  Otmuchowie, ul. Żeromskiego 1, II piętro  od   poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400   lub  na  stronie  internetowej : otmuchow.probip.pl

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Zamawiający wymaga, aby oferty były zabezpieczone wadium w wysokości 3 000,00 zł  (słownie  trzy tysiące  00/100 ).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem  na rachunek bankowy:

 Zespołu Obsługi Szkolnictwa W Otmuchowie  BS Otmuchów

 Nr 03887200030000746120000050 .

6.   Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane jedynym kryterium :

      najniższa cena.

7. Okres związania ofertą wynosi 30 dni a bieg terminu związania rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.  

8.   Ofertę należy złożyć w Zespole Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie,

      ul. Żeromskiego 1, II piętro, do dnia  06.11.2012r., do godz. 900

9. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 915 w Zespole Obsługi  Szkolnictwa w Otmuchowie,  ul. Żeromskiego 1, II piętro.

 10. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na   podstawie art.24, ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust. 1 ustawy prawo  zamówień publicznych (t.j.  Dz.U. z 25 czerwca  2010r.  Nr 113, poz. 759  późn.zm.)  oraz warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. 

       

 

 

Otmuchów, dnia 22.10.2012r.

 

Autor: Wiesław Mazek
Data wytworzenia informacji: 2012-10-22
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-22 14:30:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie wydatków inwestycyjnych Numer ogłoszenia: 460690 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012 - UWAGA zmiany!!!

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie wydatków inwestycyjnych
Numer ogłoszenia: 460690 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) na finansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z uchwałą Nr XXV/169/2012 Rady Miejskiej z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2.Usługa udzielenia kredytu winna być zrealizowana na następujących zasadach: a)rodzaj transakcji: kredyt finansujący wydatki inwestycyjne b)kwota i waluta kredytu do: 1.700.000,00 PLN c)transza kredytu uruchomiona zostanie na wniosek Zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem, d)okres kredytowania: do dnia 30 listopada 2020 roku. e)terminy spłaty rat kapitałowych na każdego ostatniego dnia miesiąca przedstawionego w harmonogramie: 2012 1 700 000,00 03.12.2012 2013 I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII 2014 I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII 2015 I 30 000,00 II 30 000,00 III 30 000,00 IV 30 000,00 V 30 000,00 VI 30 000,00 VII 30 000,00 VIII 30 000,00 IX 30 000,00 X 30 000,00 XI XII 20 000,00 2016 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2017 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2018 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2019 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2020 I 20 000,00 II 40 000,00 III 40 000,00 IV 40 000,00 V 40 000,00 VI 40 000,00 VII 40 000,00 VIII 40 000,00 IX 40 000,00 X 40 000,00 XI 40 000,00 XII -00 Ogółem 1 700 000,00 f)okres obrachunkowy spłaty odsetek: miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca g)rodzaj oprocentowania kredytu: zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + marża Banku która jest stała w okresie kredytowania h)sposób ustalenia wysokości zmiennej stopy procentowej: Stawka oprocentowania ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca. i)Brak prowizji z tytułu udzielenia kredytu. j)sposób zabezpieczenia kredytu: tytułem zabezpieczenia spłat kredytu Zamawiający wystawi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zapłaty - przy czym dokumenty te będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika. k)bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia, obsługi i spłaty kredytu, w tym także od spłaty kredytu lub jego raty przez określonym terminem, l)rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). m)Zamawiający zastrzega, iż środki postawione do jego dyspozycji mogą nie być w ogóle wykorzystane lub też wykorzystane mogą być tylko w części. n)Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; pok. nr 8 ( I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; sekretariat Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 ( I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Burmistrz Otmuchowa

/-/ Jan Woźniak

 

Zmiany ogłoszone w ząłcznikach poniżej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Joanna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2012-11-20
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-20 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-27 12:23Aktualizacja dokonana przez: Joanna Zielińska

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie wydatków inwestycyjnych Numer ogłoszenia: 460690 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie wydatków inwestycyjnych
Numer ogłoszenia: 460690 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) na finansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z uchwałą Nr XXV/169/2012 Rady Miejskiej z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2.Usługa udzielenia kredytu winna być zrealizowana na następujących zasadach: a)rodzaj transakcji: kredyt finansujący wydatki inwestycyjne b)kwota i waluta kredytu do: 1.700.000,00 PLN c)transza kredytu uruchomiona zostanie na wniosek Zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem, d)okres kredytowania: do dnia 30 listopada 2020 roku. e)terminy spłaty rat kapitałowych na każdego ostatniego dnia miesiąca przedstawionego w harmonogramie: 2012 1 700 000,00 03.12.2012 2013 I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII 2014 I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII 2015 I 30 000,00 II 30 000,00 III 30 000,00 IV 30 000,00 V 30 000,00 VI 30 000,00 VII 30 000,00 VIII 30 000,00 IX 30 000,00 X 30 000,00 XI XII 20 000,00 2016 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2017 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2018 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2019 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2020 I 20 000,00 II 40 000,00 III 40 000,00 IV 40 000,00 V 40 000,00 VI 40 000,00 VII 40 000,00 VIII 40 000,00 IX 40 000,00 X 40 000,00 XI 40 000,00 XII -00 Ogółem 1 700 000,00 f)okres obrachunkowy spłaty odsetek: miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca g)rodzaj oprocentowania kredytu: zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + marża Banku która jest stała w okresie kredytowania h)sposób ustalenia wysokości zmiennej stopy procentowej: Stawka oprocentowania ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca. i)Brak prowizji z tytułu udzielenia kredytu. j)sposób zabezpieczenia kredytu: tytułem zabezpieczenia spłat kredytu Zamawiający wystawi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zapłaty - przy czym dokumenty te będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika. k)bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia, obsługi i spłaty kredytu, w tym także od spłaty kredytu lub jego raty przez określonym terminem, l)rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). m)Zamawiający zastrzega, iż środki postawione do jego dyspozycji mogą nie być w ogóle wykorzystane lub też wykorzystane mogą być tylko w części. n)Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; pok. nr 8 ( I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; sekretariat Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 ( I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Burmistrz Otmuchowa

/-/ Jan Woźniak

Autor: Joanna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2012-11-20
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-20 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie wydatków inwestycyjnych Numer ogłoszenia: 460690 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie wydatków inwestycyjnych
Numer ogłoszenia: 460690 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) na finansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z uchwałą Nr XXV/169/2012 Rady Miejskiej z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2.Usługa udzielenia kredytu winna być zrealizowana na następujących zasadach: a)rodzaj transakcji: kredyt finansujący wydatki inwestycyjne b)kwota i waluta kredytu do: 1.700.000,00 PLN c)transza kredytu uruchomiona zostanie na wniosek Zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem, d)okres kredytowania: do dnia 30 listopada 2020 roku. e)terminy spłaty rat kapitałowych na każdego ostatniego dnia miesiąca przedstawionego w harmonogramie: 2012 1 700 000,00 03.12.2012 2013 I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII 2014 I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII 2015 I 30 000,00 II 30 000,00 III 30 000,00 IV 30 000,00 V 30 000,00 VI 30 000,00 VII 30 000,00 VIII 30 000,00 IX 30 000,00 X 30 000,00 XI XII 20 000,00 2016 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2017 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2018 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2019 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2020 I 20 000,00 II 40 000,00 III 40 000,00 IV 40 000,00 V 40 000,00 VI 40 000,00 VII 40 000,00 VIII 40 000,00 IX 40 000,00 X 40 000,00 XI 40 000,00 XII -00 Ogółem 1 700 000,00 f)okres obrachunkowy spłaty odsetek: miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca g)rodzaj oprocentowania kredytu: zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + marża Banku która jest stała w okresie kredytowania h)sposób ustalenia wysokości zmiennej stopy procentowej: Stawka oprocentowania ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca. i)Brak prowizji z tytułu udzielenia kredytu. j)sposób zabezpieczenia kredytu: tytułem zabezpieczenia spłat kredytu Zamawiający wystawi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zapłaty - przy czym dokumenty te będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika. k)bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia, obsługi i spłaty kredytu, w tym także od spłaty kredytu lub jego raty przez określonym terminem, l)rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). m)Zamawiający zastrzega, iż środki postawione do jego dyspozycji mogą nie być w ogóle wykorzystane lub też wykorzystane mogą być tylko w części. n)Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; pok. nr 8 ( I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; sekretariat Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 ( I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Burmistrz Otmuchowa

/-/ Jan Woźniak

Autor: Joanna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2012-11-20
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-20 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie wydatków inwestycyjnych Numer ogłoszenia: 460690 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie wydatków inwestycyjnych
Numer ogłoszenia: 460690 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) na finansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z uchwałą Nr XXV/169/2012 Rady Miejskiej z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2.Usługa udzielenia kredytu winna być zrealizowana na następujących zasadach: a)rodzaj transakcji: kredyt finansujący wydatki inwestycyjne b)kwota i waluta kredytu do: 1.700.000,00 PLN c)transza kredytu uruchomiona zostanie na wniosek Zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem, d)okres kredytowania: do dnia 30 listopada 2020 roku. e)terminy spłaty rat kapitałowych na każdego ostatniego dnia miesiąca przedstawionego w harmonogramie: 2012 1 700 000,00 03.12.2012 2013 I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII 2014 I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII 2015 I 30 000,00 II 30 000,00 III 30 000,00 IV 30 000,00 V 30 000,00 VI 30 000,00 VII 30 000,00 VIII 30 000,00 IX 30 000,00 X 30 000,00 XI XII 20 000,00 2016 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2017 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2018 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2019 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2020 I 20 000,00 II 40 000,00 III 40 000,00 IV 40 000,00 V 40 000,00 VI 40 000,00 VII 40 000,00 VIII 40 000,00 IX 40 000,00 X 40 000,00 XI 40 000,00 XII -00 Ogółem 1 700 000,00 f)okres obrachunkowy spłaty odsetek: miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca g)rodzaj oprocentowania kredytu: zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + marża Banku która jest stała w okresie kredytowania h)sposób ustalenia wysokości zmiennej stopy procentowej: Stawka oprocentowania ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca. i)Brak prowizji z tytułu udzielenia kredytu. j)sposób zabezpieczenia kredytu: tytułem zabezpieczenia spłat kredytu Zamawiający wystawi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zapłaty - przy czym dokumenty te będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika. k)bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia, obsługi i spłaty kredytu, w tym także od spłaty kredytu lub jego raty przez określonym terminem, l)rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). m)Zamawiający zastrzega, iż środki postawione do jego dyspozycji mogą nie być w ogóle wykorzystane lub też wykorzystane mogą być tylko w części. n)Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; pok. nr 8 ( I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; sekretariat Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 ( I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Burmistrz Otmuchowa

/-/ Jan Woźniak

Autor: Joanna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2012-11-20
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-20 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie wydatków inwestycyjnych Numer ogłoszenia: 460690 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie wydatków inwestycyjnych
Numer ogłoszenia: 460690 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) na finansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z uchwałą Nr XXV/169/2012 Rady Miejskiej z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2.Usługa udzielenia kredytu winna być zrealizowana na następujących zasadach: a)rodzaj transakcji: kredyt finansujący wydatki inwestycyjne b)kwota i waluta kredytu do: 1.700.000,00 PLN c)transza kredytu uruchomiona zostanie na wniosek Zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem, d)okres kredytowania: do dnia 30 listopada 2020 roku. e)terminy spłaty rat kapitałowych na każdego ostatniego dnia miesiąca przedstawionego w harmonogramie: 2012 1 700 000,00 03.12.2012 2013 I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII 2014 I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII 2015 I 30 000,00 II 30 000,00 III 30 000,00 IV 30 000,00 V 30 000,00 VI 30 000,00 VII 30 000,00 VIII 30 000,00 IX 30 000,00 X 30 000,00 XI XII 20 000,00 2016 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2017 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2018 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2019 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2020 I 20 000,00 II 40 000,00 III 40 000,00 IV 40 000,00 V 40 000,00 VI 40 000,00 VII 40 000,00 VIII 40 000,00 IX 40 000,00 X 40 000,00 XI 40 000,00 XII -00 Ogółem 1 700 000,00 f)okres obrachunkowy spłaty odsetek: miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca g)rodzaj oprocentowania kredytu: zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + marża Banku która jest stała w okresie kredytowania h)sposób ustalenia wysokości zmiennej stopy procentowej: Stawka oprocentowania ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca. i)Brak prowizji z tytułu udzielenia kredytu. j)sposób zabezpieczenia kredytu: tytułem zabezpieczenia spłat kredytu Zamawiający wystawi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zapłaty - przy czym dokumenty te będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika. k)bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia, obsługi i spłaty kredytu, w tym także od spłaty kredytu lub jego raty przez określonym terminem, l)rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). m)Zamawiający zastrzega, iż środki postawione do jego dyspozycji mogą nie być w ogóle wykorzystane lub też wykorzystane mogą być tylko w części. n)Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; pok. nr 8 ( I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; sekretariat Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 ( I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Burmistrz Otmuchowa

/-/ Jan Woźniak

Autor: Joanna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2012-11-20
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-20 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie wydatków inwestycyjnych Numer ogłoszenia: 460690 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012 - UWAGA zmiany!!!

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie wydatków inwestycyjnych
Numer ogłoszenia: 460690 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) na finansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z uchwałą Nr XXV/169/2012 Rady Miejskiej z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2.Usługa udzielenia kredytu winna być zrealizowana na następujących zasadach: a)rodzaj transakcji: kredyt finansujący wydatki inwestycyjne b)kwota i waluta kredytu do: 1.700.000,00 PLN c)transza kredytu uruchomiona zostanie na wniosek Zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem, d)okres kredytowania: do dnia 30 listopada 2020 roku. e)terminy spłaty rat kapitałowych na każdego ostatniego dnia miesiąca przedstawionego w harmonogramie: 2012 1 700 000,00 03.12.2012 2013 I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII 2014 I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII 2015 I 30 000,00 II 30 000,00 III 30 000,00 IV 30 000,00 V 30 000,00 VI 30 000,00 VII 30 000,00 VIII 30 000,00 IX 30 000,00 X 30 000,00 XI XII 20 000,00 2016 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2017 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2018 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2019 I 20 000,00 II 20 000,00 III 20 000,00 IV 20 000,00 V 20 000,00 VI 20 000,00 VII 20 000,00 VIII 20 000,00 IX 20 000,00 X 20 000,00 XI 20 000,00 XII 20 000,00 2020 I 20 000,00 II 40 000,00 III 40 000,00 IV 40 000,00 V 40 000,00 VI 40 000,00 VII 40 000,00 VIII 40 000,00 IX 40 000,00 X 40 000,00 XI 40 000,00 XII -00 Ogółem 1 700 000,00 f)okres obrachunkowy spłaty odsetek: miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca g)rodzaj oprocentowania kredytu: zmienna stopa procentowa WIBOR 1M + marża Banku która jest stała w okresie kredytowania h)sposób ustalenia wysokości zmiennej stopy procentowej: Stawka oprocentowania ustalana na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni miesiąca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia następnego miesiąca. i)Brak prowizji z tytułu udzielenia kredytu. j)sposób zabezpieczenia kredytu: tytułem zabezpieczenia spłat kredytu Zamawiający wystawi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji zapłaty - przy czym dokumenty te będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika. k)bank nie pobiera innych opłat z tytułu udzielenia, obsługi i spłaty kredytu, w tym także od spłaty kredytu lub jego raty przez określonym terminem, l)rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). m)Zamawiający zastrzega, iż środki postawione do jego dyspozycji mogą nie być w ogóle wykorzystane lub też wykorzystane mogą być tylko w części. n)Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; pok. nr 8 ( I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; sekretariat Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 ( I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Burmistrz Otmuchowa

/-/ Jan Woźniak

 

Zmiany ogłoszone w ząłcznikac poniżej

Ogłoszene o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja specyfikacji

Autor: Joanna Zielińska
Data wytworzenia informacji: 2012-11-20
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-20 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

GMINA OTMUCHÓW ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOLNICTWA W OTMUCHOWIE UL. ŻEROMSKIEGO 1, 48-385 OTMUCHÓW ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Otmuchów w 2013r

GMINA  OTMUCHÓW

ZESPÓŁ  OBSŁUGI  SZKOLNICTWA  W  OTMUCHOWIE

UL. ŻEROMSKIEGO 1,   48-385 OTMUCHÓW

 

ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół i przedszkoli z terenu  Gminy Otmuchów w 2013r .

 

1. Termin realizacji zamówienia:

     od dnia 03.01.2013r.  do dnia 31.12.2013r.

2.   Opis przedmiotu zamówienia:

      Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół i przedszkoli  z terenu  Gminy Otmuchów w 2013r.

 3.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można uzyskać pod adresem:

      Zespół  Obsługi Szkolnictwa w  Otmuchowie, ul. Żeromskiego 1, II piętro  od   poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400   lub  na  stronie  internetowej : otmuchow.probip.pl

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Zamawiający wymaga, aby oferty były zabezpieczone wadium w wysokości 3 000,00 zł  (słownie  trzy tysiące  00/100 ).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem  na rachunek bankowy:

 Zespołu Obsługi Szkolnictwa W Otmuchowie  BS Otmuchów

 Nr 03887200030000746120000050 .

6.   Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane jedynym kryterium :

      najniższa cena.

7. Okres związania ofertą wynosi 30 dni a bieg terminu związania rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.  

8.   Ofertę należy złożyć w Zespole Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie,

      ul. Żeromskiego 1, II piętro, do dnia  06.11.2012r., do godz. 900

9. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 915 w Zespole Obsługi  Szkolnictwa w Otmuchowie,  ul. Żeromskiego 1, II piętro.

 10. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na   podstawie art.24, ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22, ust. 1 ustawy prawo  zamówień publicznych (t.j.  Dz.U. z 25 czerwca  2010r.  Nr 113, poz. 759  późn.zm.)  oraz warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. 

       

 

 

Otmuchów, dnia 22.10.2012r.

 

Autor: Wiesław Mazek
Data wytworzenia informacji: 2012-10-22
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-10-22 14:30:00
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez:

ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Gospodarstwa Komunalnego w Otmuchowie zaprasza do składania ofert na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Otmuchów.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Gospodarstwa Komunalnego w Otmuchowie

zaprasza do składania ofert

na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Otmuchów.

 

Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych

zgodnie z art. 4 ust. 8 tej ustawy.

 

ZAMAWIAJĄCY: Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie , ul. Sienkiewicza 5, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 0-77 4315186, faks 0-77 4315186, www.otmuchow.probip.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakres obejmuje:

 1. Odbiór odpadów komunalnych o kodzie: 20 03 01 pochodzących z budynków administrowanych przez Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie
 2. Odbiór odpadów segregowanych w zakresie opakowań z plastiku (kod : 15 01 02), papieru (kod: 15 01 01), szkła (kod: 15 01 07) z podziałem na szkło białe i kolorowe z terenu miasta i gminy Otmuchów
 3. Odbiór odpadów z czyszczenia ulic i placów, koszy ulicznych, zmiotek ulicznych o kodzie 20 03 03 oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu targowiska miejskiego i po organizowanych imprezach lokalnych o kodzie: 20 03 01
 4. Odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych o kodzie: 16 02 11, 16 02 13, 16 02 14, 16 80 01, odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 oraz baterii i akumulatorów o kodzie 16 06 05 (inne baterie i akumulatory), pochodzących z gospodarstw domowych składowanych na terenie Gospodarstwa Komunalnego.
 5. Odpady będą umieszczane w zależności od rodzaju segregowanych odpadów:

a)     szkło - w pojemnikach dwudzielnych typu IGLO o poj. 2,6 m3 z podziałem na szkło białe i kolorowe,

b)    papier - w pojemnikach typu IGLO o poj. 2,5 m3 ,

c)     plastik - w pojemnikach siatkowych (kosze) o poj. 2,5 m3 ,

 1. Odpady komunalne pochodzące z budynków komunalnych gromadzone będą w pojemnikach: KP-5,3m3 lub KP-7, SM 120 l, PA 1100 l,
 2. Odpady z koszy ulicznych, pochodzących z terenu miasta składowane będą w pojemniku KP-5,3m3 lub KP-7 przy ul. Sienkiewicza w Gospodarstwie Komunalnym w Otmuchowie.
 3. Ilość pojemników i częstotliwość ich wywozu określona będzie w harmonogramie wywozu nieczystości stanowiącym sporządzonym w dniu podpisania umowy
 4. Orientacyjna ilość wywozu poszczególnych pojemników w trakcie trwania umowy:

a)     PA-1100 - 50 wywozów

b)    120l - 220 wywozów

c)     2,5m3 (papier) - 45 wywozów

d)    2,6m3 (szkło) - 350 wywozów

e)     2,5m3 (plastik) - 1050 wywozów

f)     wywóz odpadów niebezpiecznych - 5 wywozów

g)    KP-5,3m3 lub KP-7 - 110 wywozów

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 01 stycznia 2013 – 30 czerwca 2013

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 28.12.2012 do godziny 10:00 w Gospodarstwie Komunalnym w Otmuchowie ul. Sienkiewicza 5.

 

WZÓR OFERTY:

 

  ....................................................................

                 Nazwa i adres oferenta                                                                ..................................................

                                                                       (miejscowość i data )

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

 

pod Nr KRS : .........................................................

lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej

 

pod Nr .............................  z dnia .........................

 

REGON .................................................................

 

telefon ...............................  faks .................                                     

 

E-mail  .................................................................

 

O F E R T A

                                                                                               

Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie                                                    

ul. Sienkiewicza 5, 48-385 Otmuchów

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie zamówienia, przedmiotem którego jest „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Otmuchów”.

 

 

 

Oferujemy cenę: 

 

a)             za wywóz 1 pojemnika PA-1100 – ……… zł + ….% VAT = ……….. zł brutto

b)            za wywóz 1 pojemnika 120l – ……… zł + ….% VAT = ……….. zł brutto

c)             za wywóz 1 pojemnika 2,5m3 (papier) – ……… zł + ….% VAT = ……….. zł brutto

d)            za wywóz 1 pojemnika 2,6m3 (szkło) – ……… zł + ….% VAT = ……….. zł brutto

e)             za wywóz 1 pojemnika 2,5m3 (plastik) – ……… zł + ….% VAT = ……….. zł brutto

f)             za 1 wywóz odpadów niebezpiecznych – ……… zł + ….% VAT = ……….. zł brutto

g)             za wywóz 1 pojemnika KP-5,3m3 lub KP-7 – ……… zł + ….% VAT = ……….. zł brutto

 

 

 

Przedmiot zamówienia wykonamy do dnia 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

 

1)...........................

 

2)...........................

 

..)...........................                                                   

 

 

                     ..…………………………………………………………………………………………

                             (podpis  lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych  do  reprezentowania)

 

 

 

 

 

z up. Burmistrza

inspektor

/-/Zygmunt Lisowski

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Lisowski Zygmunt
Data wytworzenia informacji: 2012-12-21
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-21 12:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-21 13:01Aktualizacja dokonana przez: Lisowski Zygmunt

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: b/d
Data ostatniej aktualizacji: Aktualizacja dokonana przez: