Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Informujemy mieszkańców Otmuchowa, Nieradowic, Sarnowic, Śliwic i Wójcic o konsultacjach społecznych dotyczących włączenia do miasta Otmuchów sołectw: Nieradowice, Sarnowice, Śliwice i Wójcice.
Informujemy mieszkańców Otmuchowa, Nieradowic, Sarnowic, Śliwic i Wójcic o konsultacjach społecznych dotyczących włączenia do miasta Otmuchów sołectw: Nieradowice, Sarnowice, Śliwice i Wójcice.
 
TERMINY KONSULTACJI:
 
Otmuchów
od 05.09.2016 godz. 19.00 do 23.09.2016 do godz. 15.00
ROZPOCZĘCIE Z UDZIAŁEM WŁADZ GMINY DNIA 05.09.2016 O GODZ.19.00 W KINIE PODZAMCZE W OTMUCHOWIE.
 
Nieradowice
od 06.09.2016 godz. 17.00 do 26.09.2016 do godz. 15.00
ROZPOCZĘCIE Z UDZIAŁEM WŁADZ GMINY DNIA 06.09.2016 O GODZ.17.00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIERADOWICACH. 
 
Sarnowice
od 06.09.2016 godz. 19.00 do 26.09.2016 do godz. 15.00
ROZPOCZĘCIE Z UDZIAŁEM WŁADZ GMINY DNIA 06.09.2016 O GODZ.19.00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SARNOWICACH.
 
Śliwice
od 07.09.2016 godz. 17.00 do 27.09.2016 do godz. 15.00
ROZPOCZĘCIE Z UDZIAŁEM WŁADZ GMINY DNIA 07.09.2016 O GODZ.17.00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŚLIWICACH.
 
Wójcice
od 07.09.2016 godz. 19.00 do 27.09.2016 do godz. 15.00
ROZPOCZĘCIE Z UDZIAŁEM WŁADZ GMINY DNIA 07.09.2016 O GODZ.19.00 W ŚWIETLICY (remizie) W WÓJCICACH.
 
 
Po co nam połączenie?
1. Możliwość dalszego korzystania ze środków unijnych i innych źródeł finansowania.
Niekorzystna tendencja demograficzna (wyludnienie) doprowadziła do sytuacji, że Otmuchów ma coraz mniejszą populację.  Wiele projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych dotyczy miejscowości o określonej ilości mieszkańców. Te, które mają powyżej 5000 mieszkańców mogą sięgać po znacznie większe fundusze i na wiele więcej celów. A mamy jeszcze sporo planów na wydawanie tych pieniędzy.
 
2. Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych i budowlanych.
Tereny inwestycyjne i budowlane na obszarach miejskich nie podlegają tak restrykcyjnej ochronie jak na obszarach wiejskich. Grunty klas I-III mogą być przekształcane w działki budowlane i inwestycyjne. Zwiększy to znacząco nasze możliwości rozwoju i ułatwi osobom prywatnym przekształcanie swoich gruntów w działki budowlane.
 
Co się zmieni?
1. Zmienić będziemy musieli część dokumentów.
Wymianie podlegają min prawa jazdy i inne dokumenty z adresem. Za wymianę zapłaci gmina. Udzielimy mieszkańcom wszelkiej pomocy przy tej procedurze. Zmiany zapisów w księgach wieczystych, rejestrze gruntów itd. załatwi gmina na swój koszt i bez angażowania Państwa.
2. Sołtys i Rada sołecka.
Zmienią się w Radę dzielnicy i Przewodniczącego Rady dzielnicy. Dalej będą nas wspierać przy sprawach dotyczących Waszych dzielnic.
 
Co się nie zmieni?
1. Podatki i koszty funkcjonowania.
Zmiana statusu trenu z wiejskiego na miejski nie wpłynie na wysokość stawek podatków i opłat lokalnych – wszystko pozostanie po staremu.
2. Świetlice, LZS, OSP, KGW.
Pozostaną do Waszej dyspozycji na tych samych zasadach organizacyjnych i finansowych, co dotychczas.
 
Więcej informacji na spotkaniach i w UM Otmuchów, pok Nr 4.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376732