Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum, w Referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r
Zarządzenie Nr 117/2015
Burmistrza Otmuchowa
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum, w Referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.


Na podstawie § 6 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym orazpowoływania komisji, zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powołuję w skład poszczególnych Obwodowych Komisji do spraw Referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. osoby, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376670