Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Przypominamy że w dniu wyborów następuje zmiana czasu z letniego na zimowy (z godziny 3:00, na godzinę 2:00 w nocy, z soboty 24 października na niedzielę 25 października 2015 r)


http://www.parlament2015.pkw.gov.pl/

Linki do multimedialnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
http://youtu.be/TX03DuUkFto

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
http://youtu.be/Ko3VCbZH0vE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)

http://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
http://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
http://youtu.be/aVAf9K3QTC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
(wersja animowana)
http://youtu.be/IFL6JFx1gD8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
http://youtu.be/3X0vlqd4l18

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
(wersja animowana)
http://youtu.be/q-O50REiElM

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM

http://youtu.be/7rFWptIsegA

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

http://youtu.be/vEzWelABjOk

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT

http://youtu.be/lWIth5P0jqE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)

http://youtu.be/kbmaXGbjZE8

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Zarządzenie Nr 150/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 150/2015

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października

2015 r. w składzie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji

Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377648