Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Otmuchów

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 19/2013 20 grudnia 2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Janina Mazek

Adres:

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

 

77/4315017

Faks

77/4315016

 

rodzaj zamówienia: roboty budowlane  dostawy  usługi 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Otmuchów”

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:

Nazwa wykonawcy

P.H.U. Komunalnik Sp.z o.o. 50-518 Wrocław ul. Św. Jerzego 1A, Oddział:

 

Adres

Morcinka 66E,

Kod pocztowy

48-303

Miejscowość

Nysa

Poczta elektroniczna

komunalnik@yahoo.com

Telefon

 

77/4330682

Faks

77/4330682

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Najniższa cena

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

Wykonawca

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Oferta

 

Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert

 

Łączna punktacja

Proponowana cena

Cena

Inne

1. P.H.U. Komunalnik Sp.z o.o. 50-518 Wrocław ul. Św. Jerzego 1A,

adres do korespondencji: 48-303 Nysa ul. Morcinka 66E

2 872 800,00

100

X

100

2. VEOLIA Usługi dla Środowiska SA Oddział w Krapkowicach

ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice.

5 375 160,00

100

X

53,45

3. EKOM Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 32

3 434 870,88

100

X

83,64

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

x

x

 

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

x

x

 

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – 2013-12-30

Burmistrz /-/

mgr inż. Jan Woźniak

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378798