Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
GMINA OTMUCHÓW ZESPOŁU OBSŁUGI SZKOLNICTWA W OTMUCHOWIE UL. ŻEROMSKIEGO 1, 48-385 OTMUCHÓW ogłasza przetarg nieograniczony na zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów w 2015 roku .

GMINA  OTMUCHÓW

     ZESPOŁU OBSŁUGI SZKOLNICTWA W OTMUCHOWIE

                   UL. ŻEROMSKIEGO 1, 48-385 OTMUCHÓW

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych na  terenie  gminy Otmuchów w 2015 roku .

 

 

1. Termin realizacji zamówienia:

    od dnia 02.01.2015r.  do dnia 31.12.2015r.

 

2.  Opis przedmiotu zamówienia:

      Przetarg nieograniczony na zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych

     na  terenie  gminy Otmuchów w 2015r..

 

3.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można w Zespole   

      Obsługi Szkolnictwa w   Otmuchowie, ul. Żeromskiego 1, II piętro

      od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400.

 

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 

  1. Zamawiający wymaga, aby oferty były zabezpieczone wadium w wysokości

1 000,00 zł  (słownie  jeden tysiąc  00/100 ).

 

6.   Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane jedynym kryterium :

      Cena – 100%.

 

  1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni a bieg terminu związania rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.  

 

8.   Ofertę należy złożyć w Zespole Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie,

      ul. Żeromskiego 1, II piętro, do dnia  28.11.2014 r., do godz. 1000

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1030 w Zespole Obsługi 

      Szkolnictwa w Otmuchowie,  ul. Żeromskiego 1, II piętro.

 

10. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający

      wykluczeniu na podstawie art.24, ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte

      w art. 22, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych   (jednolity tekst –

      Dz.U. z  25 czerwca  2010 r. Nr 113 poz. 759  z  późn. zm. ) oraz warunki

     dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. 

          

 

 

 

Otmuchów, dnia  18.11.2014r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 3481

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378721