Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
GMINA OTMUCHÓW DYREKCJA ZESPOŁU OBSŁUGI SZKOLNICTWA W OTMUCHOWIE UL. ŻEROMSKIEGO 1, 48-385 OTMUCHÓW ogłasza przetarg nieograniczony na zakup oleju opałowego wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów w 2015 roku.

GMINA  OTMUCHÓW

DYREKCJA ZESPOŁU OBSŁUGI SZKOLNICTWA W OTMUCHOWIE

UL. ŻEROMSKIEGO 1,  48-385 OTMUCHÓW

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup oleju opałowego wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy  Otmuchów w 2015 roku.

 

1.   Termin realizacji zamówienia: 02.01.2015r.  do 31.12.2015r.

 

2.   Opis przedmiotu zamówienia:

      1/ Zakup oleju opałowego wraz z dostawą w ilości 44 tys. litrów.

      2/ Olej opałowy  należy dostarczy do :

         14 tys. litrów  -  Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie,

         12 tys. litrów  -  Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Grądach

         18 tys. litrów  -  Publicznego Przedszkola Nr 2 w Otmuchowie.

  

3.   Specyfikację  istotnych warunków zamówienia odebrać można w Zespole   

      Obsługi Szkolnictwa w   Otmuchowie, ul. Żeromskiego 1, II piętro od

      poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400.

 

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

i wariantowych.

 

  1. Zamawiający nie  wymaga, aby oferty były zabezpieczone wadium .

 

  1. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane jedynym kryterium :

      cena  – 100%.

 

  1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni a  bieg terminu związania rozpoczyna

       się z upływem terminu składania ofert.   

 

8.   Ofertę należy złożyć w Zespole Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie,

      ul. Żeromskiego 1, II piętro, do dnia 28.11.2014 r., do godz. 1200

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1230 w Zespole Obsługi 

      Szkolnictwa w Otmuchowie ,  ul. Żeromskiego 1, II piętro.

 

10. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający

      wykluczeniu na podstawie art.24, ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte

      w art. 22, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.   

     (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759  z  późn.zm. ) oraz warunki dodatkowe

     zawarte  w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. 

          

 

 

 

Otmuchów, dnia  19.11.2014r.    

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 478

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378735