Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

2012

Uchwała Nr XVIII/92/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do prowadzenia od Powiatu Nyskiego szkół ponadgimnazjalnych : Liceum Ogólnokształcącego w Otmuchowie, Technikum w Otmuchowie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Otmuchowie wchodzących do dnia 31 sierpnia 2012 roku w skład Zespołu Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Otmuchowie.

Uchwała  Nr XVIII/92/2012

Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do prowadzenia od Powiatu Nyskiego szkół ponadgimnazjalnych : Liceum Ogólnokształcącego  w Otmuchowie, Technikum w Otmuchowie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Otmuchowie wchodzących do dnia 31 sierpnia 2012 roku w skład Zespołu  Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Otmuchowie.

 

 

        Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust.5b i 5c ustawy  z  dnia  7 września 1991r.  o systemie światy (Dz.U. z 2004r.Nr 257, poz.2572  z późn. zm.) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na przyjęcie do prowadzenia od Powiatu Nyskiego z dniem 1 września 2012 r. szkół ponadgimnazjalnych: : Liceum Ogólnokształcącego  w Otmuchowie , Technikum w Otmuchowie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Otmuchowie wchodzących do dnia 31 sierpnia 2012 roku w skład Zespołu  Szkół im. K.I. Gałczyńskiego w Otmuchowie.

 

§ 2

 

Upoważnia się  Burmistrza Otmuchowa do zawarcia z Zarządem Powiatu w Nysie porozumienia w sprawie przyjęcia prowadzenia szkół, o których mowa w  § 1  uchwały.

                                                            

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba odsłon: 1406
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-05 08:38:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377588