Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

2012

Uchwała Nr XVIII/97/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2012 rok.

Uchwała Nr XVIII/97/2012

Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia  29 lutego 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2012 rok.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

 

Zatwierdza się  plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2012 rok. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

                                                                                    Załącznik 

                                                                                      do uchwały Nr XVIII/97/2012

 Rady Miejskiej w Otmuchowie

                                                                                    z dnia 29 lutego 2012 roku.

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2012 rok.

 

I kwartał i  II kwartał

 

 1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w roku 2011.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za rok 2011.
 4. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa.
 5. Kontrola przetargów na sprzedaż mienia gminnego przeprowadzonych w 2011 roku i w pierwszym kwartale 2012 roku.

 

 1. Kontrola sposobu załatwiania skarg na pracowników Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w roku 2011.

 

III kwartał i IV kwartał

 

 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
 2. Analiza funkcjonowania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Otmuchowie za 2011 rok i I-wsze półrocze 2012r.

 

 1. Analiza funkcjonowania Centrum Usług Hotelowo Turystycznych Zamek spółka z o.o. w Otmuchowie za 2011 rok i I-wsze półrocze 2012r.
 2. Ocena wykorzystania dotacji przez Gminne Zrzeszenie LZS w pierwszym  półroczu 2012r.

 

 1. Analiza poniesionych nakładów finansowych na organizację imprezy Lato Kwiatów 2012.

 

 1. Kontrola wydatkowania środków finansowych przez OSP za trzy kwartały 2012r.

 

 1. Analiza wydanych decyzji  w zakresie umorzeń podatkowych za trzy kwartały 2012r.

 

 1. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2013.

 

Przedstawiony plan pracy jest ramowym planem, do którego w ciągu roku można wnosić poprawki i uzupełnienia.

 

Liczba odsłon: 1435
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-05 09:01:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8377581