Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

2012

Uchwała Nr XVIII/93/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok.

Uchwała Nr XVIII/93/2012

RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE

z dnia  29 lutego 2012 roku

w sprawie: zmiany budżetu  Gminy Otmuchów na 2012 rok.

 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z dnia 24 września 2009 roku z późn. zmianami) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać  zmian w planie dochodów:   

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę                                                        -            109 120,00

/załącznik nr 1 /

 

Dokonać  zmian w planie wydatków:

- zwiększenie  wydatków bieżących o kwotę:                                                      -            109 120,00                           

/załącznik nr 2 /

 

§ 2

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków majątkowych  stanowi kwotę    –  8 653 306,00

/załącznik nr 3/.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 1427
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-05 08:41:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377586