Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2015

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Nieradowice, gmina Otmuchów -nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytk. 33,17 m2 wraz z udziałem 128/1000 części w działce nr 104 obszaru 0,1000 ha poł. w miejscowości Nieradowice nr 15 (KW OP1N/00047386/4) oraz 1/10 części działki nr 96 wraz z komórka gospodarzą o powierzchni 13,86m2(KW OP1N/00047388/8).

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

      Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

 Dnia 29 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów.

 1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej

Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Nieradowice, gmina Otmuchów -nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny  nr 3  o pow. użytk. 33,17 m2 wraz z udziałem 128/1000 części w działce nr 104  obszaru 0,1000 ha  poł. w miejscowości Nieradowice nr 15 (KW OP1N/00047386/4) oraz 1/10 części działki nr 96 wraz z komórka gospodarzą o powierzchni  13,86m2(KW OP1N/00047388/8).

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu

  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu – 1
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 1. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości (netto) 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące)
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu ( netto) – 24 300,00 zł
  3. informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert – złożono jedną ofertę.
 2. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości – Angelika Adamiak.

 

 

 

 

 

 

S.L

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8380417