Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2014

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”
Numer sprawy nadany przez zamawiającego 3/2014     28 października 2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

 
Adres:       ul. Zamkowa 6 Kod pocztowy 48-385
Miejscowość : Otmuchów Województwo opolskie
Telefon  077 4315017 Faks 077 4315016

 

 

 

rodzaj  zamówienia:           roboty budowlane                        dostawy                  usługi

 

 

 

tryb udzielenia zamówienia:      Przetarg nieograniczony

 

 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

 

 

 

Postępowanie w części 28 – Zajęcia rozwijające zainteresowania techniczne - unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (jednolity tekst ustawy – Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  ponieważ oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 3.840,00 zł.

Najtańsza oferta po przeliczeniu ilości godzin objętych zamówieniem tj. 64 wyniosła 4096 zł.

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378904