Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
OGŁOSZENIE bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Nyskiego

OGŁOSZENIE

bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie w 2017 r. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Nyskiego


Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L315 z dnia 03.12.2007r.str.1) oraz art.23 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)

1. Nazwa właściwego organizatora:

Powiat Nyski

2. Adres:

ul. Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa

3. Określenie rodzaju transportu:

Publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym.

4. Określenie linii komunikacyjnych:

Przewóz osób w powiatowych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Nyskiego

5. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011, Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)

6. Data bezpośredniego zawarcia umowy:

16 listopada 2016

7. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust.5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2011r., Nr 5, poz.13 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378753