Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
ZARZĄDZENIE NR 47/2013 BURMISTRZA OTMUCHOWA Z DNIA 24 kwietnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu pomieszczenia położonego na terenie gminy Otmuchów oraz wykazu.

Zarządzenie nr    47/2013

Burmistrza Otmuchowa

z   Dnia   24 kwietnia 2013r.

 

w sprawie  przeznaczenia do wynajmu pomieszczenia położonego na terenie gminy Otmuchów oraz wykazu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 grudnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717) i   art.  13 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1998r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603)

 

zarządzam co następuje:

 

 • § 1

 

Przeznaczam do oddania w najem w drodze przetargu na okres do 3 lat pomieszczenie wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik  Nr 1 do niniejszego  zarządzenia.

 

 • § 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej 6 oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu.

 

 • § 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w/m. 

 

 • § 4

 

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

z dnia 24.04.2013r.   Nr  47/2013

 

Wykaz   nr     1/2013

pomieszczenia użytkowego przeznaczonego do najmu

z dnia 24 kwietnia 2013r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 grudnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717) i   art.  13 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1998r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603)

 

Burmistrz  Otmuchowa

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych

przeznaczonych  do wynajmu na okres do 3 lat 

 

Tabela nr 1.

Oznaczenie nieruchomości

Nr działki :

Powierzchnia :

Dane o lokalu :

 Otmuchów ul. Krakowska 44

  działka nr 400  KW OP1N/00050428/5

   29,50 m2

pomieszczenia użytkowe wyznaczone do przetargu to :

- pomieszczenie o pow. 29,50 m2

składające się z 2 pomieszczeń i wc 

Wysokość czynszu :

 

 6,00 zł/m2 + VAT miesięcznie

Przeznaczenie w planie :

 

Przeznaczenie :

Dla wynajmowanych pomieszczeń nie jest sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego.

 Pomieszczenie przeznaczone jest na prowadzenie gabinetu stomatologicznego.

Termin wnoszenia opłat

Zapłata za wynajem pomieszczenia użytkowego  w terminie do 10 dnia  każdego miesiąca płatne z góry po podpisaniu protokołu z przetargu i umowy w sprawie wynajmu lokalu użytkowego 

 

Uwaga :

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej 6 oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Wykaz zatwierdził :

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
 • wykaz (34,50 kB)

  załączył(a): Artur Banasiak dnia: 2013-04-26 11:23 Liczba pobrań: 6

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8379956