Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2015

Burmistrz Otmuchowa ustny II przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z części działki nr 826/2 usytuowanej w obrębie 111 miasta Otmuchowa, przy ul. Mickiewicza, z przeznaczeniem pod lokalizację 4 boksów garażowych w zabudowie szeregowej

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  111/2015

Burmistrza Otmuchowa

z dnia   31 lipca 2015 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z póź.zm.) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015, poz. 782 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam ustny  II przetarg nieograniczony na  dzierżawę gruntu z części działki nr 826/2 usytuowanej w obrębie 111 miasta  Otmuchowa, przy ul. Mickiewicza, z przeznaczeniem pod  lokalizację  4 boksów garażowych w zabudowie szeregowej zgodnie z załącznikiem  nr 1  i  załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału   Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  wydania.
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 709

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379541